Syke, nyfødte barn ble feilmedisinert på Rikshospitalet

Fylkeslegen har opprettet tilsynssak mot intensivavdelingen for premature ved Rikshospitalet etter flere advarsler fra både sykepleiere og leger.

Flere tillitsvalgte, deriblant May Rita Dreierstad (t.v.), har sendt bekymringsmelding til Fylkeslegen om forholdene for de minste barna på Rikshospitalet. Til høyre står spesialsykepleier Silje Ingvild Fugleseth Scheen.

De tillitsvalgte for sykepleierne – Vibeke Hesselberg og May Rita Dreierstad – sier intensivdelingen for nyfødte ved Rikshospitalet i lang tid har hatt for dårlig bemanning. De melder om for få sykepleiere, for tøffe vaktplaner og for mange urutinerte vikarer.

Avdelingen tar imot de sykeste nyfødte fra hele landet, inkludert de som blir født for tidlig. Hjertesyke og bittesmå babyer ligger i kuvøser og respiratorer og trenger årvåkne sykepleiere som har spisskompetanse for å passe på og behandle dem.

For få på jobb

Vibeke Hesselberg og May Rita Dreierstad melder at det er for sykepleiere på jobb.

— Disse pasientene er skjøre. De kan være født helt ned til uke 23, og noen veier ikke mer enn 400–500 gram. Det er små marginer mellom liv og død, de kan skifte fra å være ganske stabile til å bli ustabile veldig fort. Vi må følge med på barnet hele tiden og se etter tegn som kan komme i forkant.

Hjertefeil

De sykeste nyfødte som respiratorbarn, barn med medfødt hjertefeil, kuvøsebarn krever at en sykepleier passer på ett barn. Noen ganger er det så få på vakt at en sykepleier må ta vare på inntil tre barn, forteller Hesselberg og Dreierstad.

De har flere ganger fortalt ledelsen at sykepleierne ikke klarer å ta vare på flere intensivpasienter samtidig som de skal passe på at det høyteknologiske utstyret fungerer og roe og være til stede for engstelige foreldre.

— Vi har dessuten skrevet drøssevis med avvik.

Vikarene kan ikke utstyret

I tillegg til at enkelte vikarer ikke behersker det tekniske utstyret, mener de tillitsvalgte at mange forskjellige sykepleiere på jobb går ut over kontinuiteten.

Les også

Så mye bør du gå opp når du er gravid

— Vi ønsker at det skal være en fast kontaktgruppe rundt hvert barn, slik at både barnet og foreldrene forholder seg til noen faste personer. Noen foreldre er her fire-fem måneder.De tillitsvalgte har sendt melding til Fylkeslegen om situasjonen ved avdelingen. Akkurat nå er alle senger, kuvøser og respiratorer belagt av syke små. Sykepleierne forteller om avvik som:

  • For sen medisinering
  • Feil medisinering
  • Vikarene gjør så godt de kan, men mange av dem er fra Sverige og Danmark og har andre prosedyrer enn oss. Det blir til at vi som er faste også føler ansvar for de barna som vikarene skal passe på, fordi vi ikke er trygge på kompetansen til vikarene, sier seksjonstillitsvalgt May Rita Dreierstad.

Behersker ikke utstyret

Hun forklarer at enkelte av vikarene ikke behersker det medisinsk tekniske utstyret.

- Som sykepleier på denne avdelingen må vi ha full oversikt over hvert enkelt barn og være i forkant på det som skjer. Mange ganger går vi urolige hjem fra jobb fordi vi ikke har hatt god nok oversikt, og er redd for at noe kan skje med barnet fordi vi ikke har vært våkne nok.

Les også

Jeg sorterte ikke bort mitt foster

I mars nektet Norsk Sykepleierforbund (NSF) å godkjenne turnusen som ble lagt frem fra ledelsen. De tillitsvalgte mente det var for mange udekte vakter ut ifra bemanningsplanen. Både verneombud og praksisveilederne samt teamledere har sendt tilsvarende bekymringsmelding til Fylkeslegen. Også overlegene støtter sykepleierne i deres bekymring.

— Legegruppen merker også hyppig de økte utfordringene bruk av eksterne vikarer medfører for medisinsk kvalitet og arbeidssituasjonen for sykepleiere og leger, heter det i et brev fra legene til ledelsen.

- Alvorlige meldinger

Fylkeslege Petter Schou sier barneintensivavdelingen er viktig for de mest sårbare pasientene.

Han har fått flere bekymringsmeldinger fra verneombud, tillitsvalgte for leger og sykepleiere og har allerede opprettet tilsynssak. Det betyr at Fylkeslegen gransker forholdene ved avdelingen, og har bedt ledelsen gi et svar på de tillitsvalgtes bekymring.

— Meldingene er svært alvorlige, og vi ser på dette, sier Schou.


- Flere vikarer enn ønskelig

Professor og klinikksjef Terje Rootwelt forklarer situasjonen blant annet med at nyfødtavdelingen i løpet av fjoråret tok imot langt flere alvorlig syke spedbarn enn tidligere.

Han tar bekymringen fra de tillitsvalgte på stort alvor.

- Fra 2011 til 2012 fikk vi 10 prosent flere alvorlig syke barn, det var en uforutsett økning som kom overraskende på oss, forklarer Rootweldt.

- Hva skyldes økningen?

- Det vet vi ikke, men vi ser at flere og sykere barn overlever nå enn før, og at de kan tilbys behandling. Dette kan også delvis være en tilfeldig svingning, men økningen har vart lengre enn en tilfeldig svingning skal tilsi.

Les også

Liam ble en Magnus

Klinikklederen sier sykehuset har besluttet å oppbemanne med flere sykepleiere, men at det tar tid å ansette og lære opp sykepleiere.- Derfor har vi i en periode brukt flere vikarer enn det som er ønskelig. Det er hverken økonomisk eller faglig bra, innrømmer han.

Rootwelt forteller at sykehuset i 2012 kartla og sammenlignet bemanningen ved avdelingen med flere store andre norske og nordiske sykehus, og at bemanningen var da på samme nivå som de andre sykehusene.

- Kan foreldrene være trygge på at barna får god nok behandling?

- Ja, jeg mener man foreldrene kan være trygge. Vi gjør det vi kan for å skaffe tilstrekkelig bemanning. Vi ønsker størst mulig andel egne, fast ansatte, men det tar dessverre tid før dette er oppe og står. Inntil da må vi dessverre bruke mer vikarer og ekstrajobbing for egne ansatte enn ønskelig.