80 prosent av norske sykepleiere trives i jobben

Sykepleier-debatten ligner en skyttergravskrig og er preget av synsing, mener forsker.

Nina Hedkrok (til venstre) og Sylvi Vullum er begge intensivsykepleiere ved Akershus universitetssykehus.

Krangelen fortsetter. Én av fire norske sykepleiere aldri jobber helgevakter, skrev Aftenposten tirsdag. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter mener flere bør dele belastningen. Norsk Sykepleierforbund vil heller ansette flere i heltidsstillinger.

I tillegg har to svært godt leste kronikker av sykepleierne Anders Christoffersen og Anne-Line Kjos Sollie tegnet et bilde av en svært stressende hverdag og en overarbeidet yrkesgruppe.

Men bildet er mer sammensatt. Mange norske sykepleiere opplever nemlig at de har et godt eller til og med utmerket arbeidsmiljø.

Scorer bedre enn de fleste

To ferske undersøkelser — én norsk og én internasjonal - viser at et solid flertall av norske sykepleiere både trives på jobben og har mindre å gjøre enn sine sykepleierkolleger i Europa.

  • 79 prosent av norske sykepleierne oppgir å være ganske eller veldig fornøyd med sin nåværende jobb. Blant sykehusene varierte dette fra 93 til 51 prosent.
  • 71 prosent av norske sykepleierne beskriver arbeidsmiljøet sitt generelt som «bra» eller «utmerket». Dette varierte blant sykehusene fra 90 til 37 prosent.
  • Antall pasienter per sykepleier er mindre i Norge enn alle andre land i Europa som har deltatt i undersøkelsen
  • Andelen norske sykepleiere som føler seg utbrent eller er misfornøyd med jobben er mindre enn i de fleste andre europeiske land
    Den første undersøkelsen ble publisert av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten i 2011. Rapporten «Hverdagsbeskrivelser fra norske sykehus» baserer seg på svar fra 5455 sykepleiere i Norge. Samtlige norske sykehus er representert.

Den andre undersøkelsen ble trykket i British Medical Journal i fjor. Her sammenlignes resultatene fra førstnevnte undersøkelse med tilsvarende studier fra 11 andre europeiske land, og USA.

Begge undersøkelsene inngår i det europeiske forskningsprosjektet «RN4CAST» som forsøker å avdekke sammenhenger mellom blant annet bemanning av helsefagarbeidere, arbeidsmiljø og pasientsikkerhet.

- Spinkelt grunnlag

Og nettopp dette - debatten om hvordan norske sykehus skal organiseres, ikke minst når det gjelder bemanning, er preget av synsing, mener seniorforsker Ingeborg Strømseng Sjetne ved Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenester. Hun sto bak den norske rapporten fra 2011.

— Debatten er preget av sterke fagforeninger, synsing og kjepphester.

— Kunnskapsgrunnlaget er såpass spinkelt at det er vanskelig å gjennomføre en saklig debatt på feltet. Og det er alvorlig, sier Sjetne.

Hennes doktorgrad dreide seg nettopp opp sammenhenger mellom rammebetingelser og kvaliteten ved sykepleietjenesten i norske sykehus. Det er ikke gitt at det som er riktig på ett sykehus, vil være riktig på et annet.

— Dette er ting som er veldig komplekse og har mange interessenter. Man kan godt forstå logikken og konklusjonene til både sykepleierforbundet og ledelsen på Ahus, for eksempel. Men vi mangler solid kunnskap for å komme med underbygde konklusjoner. Det blir antagelser fra begge sider.

Undersøkelsen fra 2011 viser at det er store variasjoner i arbeidsmiljøet i Helse-Norge. Det bør betyr at man må kunne lære av hverandre, mener Sjetne. Men det er ikke nødvendigvis enkelt.

— Vi mangler gode metoder for å evaluere følgene av endringene. Endringer bør overvåkes med tanke på konsekvenser for behandlingskvalitet, arbeidsmiljø og kostnader. Når gode metoder mangler, blir argumentasjonen i stor grad overlatt til de mange interessentene, med sine respektive agendaer.

— Det er aldri ett enkelt tiltak som løser alle problemer, sier Sjetne.

- Lær av de beste

— Vi må ta utgangspunkt i de sykehusene som scorer best, og så må det være det som skal være malen på hvordan vi skal bli bedre, sier leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

Hun er enig med Sjetne i at det ikke finnes god nok dokumentasjon som viser at det lønner seg å organisere sykehusene på den ene eller andre måten.

— Det vil jeg støtte henne på. Vi er avhengig av å finne gode data, fakta og tall som vi kan forholde oss til, sier By.

– Vi vil sammenlignes med arbeidstagere i Norge

Selv om norske sykepleiere har det bra sammenlignet med andre land, er ikke det noe de vil slå seg til ro med.

Nina Hedkrok og Sylvi Vullum er sykepleiere på Akershus universitetssykehus (Ahus). De er midt inne i en «helgevaktkonflikt» med ledelsen.

Les også

- Hun hinter om at vi er late og bortskjemte

Ledelsen ved Ahus i Lørenskog har foreslått at alle sykepleiere skal jobbe inntil tre ekstrahelger i året, samt lengre vakter. Både Hedkrok, som er hovedtillitsvalgt, og Vullum er svært lite fornøyd med det.– Dette er ikke akkurat en god stillingsannonse for at sykehuset skal tiltrekke seg sykepleiere fra andre sykehus som tilbyr bedre vilkår, mener Sylvi Wullum.

– Fri bare hver tredje helg i Finland

– Men hva sier dere til statistikken som viser at sykepleiere i Norge har det bra sammenlignet med andre land?

– Vi vil sammenlignes med andre arbeidstagere i Norge, sier Vullum.

Hedkrok, som opprinnelig kommer fra Finland, ønsker for eksempel ikke at det skal være slik det var i Finland som hun flyttet fra for 20 år siden.

– Da hadde man bare fri hver tredje helg.

Sylvi Vullum viser også til at arbeidshverdagen har endret seg siden hun begynte som sykepleier på 90-tallet.

– På intensiven har det endret seg formidabelt. Det er blitt mer avansert behandling og pasientene er blitt mer komplekse. Vi er heller ikke blitt flere, så arbeidsmengden er blitt større. Og på sengepostene er det enda travlere enn hos oss.

– Vi har vært for lite flinke

Forsker Sjetnes kritikk om at debatten om fornøyde sykepleiere er for mye basert på synsing og for lite på fakta, møtes med forståelse:

– Vi har tradisjonelt vært for lite flinke med å dokumentere hva vi gjør. Men det er blitt bedre de siste årene, sier Vullum.

– Og det er jo ofte sånn at når vi jobber med pasienter, prioriterer vi dem, legger Hedkrok til.

Tilbake til helgevaktstriden på Ahus – hvorfor er sykepleierne så sinte?

– Når vi blir bedt om å jobbe tre flere helger i året, blir det kanskje fire neste år, og snart kan det være annenhver helg, sier Hedkrok.

– Og dersom Ahus får gjennom dette, kan det føre til at flere sykehus andre steder i Norge vil følge opp praksisen, avslutter Vullum.

Les også

36.000 helgevakter sto udekket

I dag er det ingen som blir tvunget til å jobbe mer enn hver tredje helg på Ahus. De som jobber oftere, gjør det frivillig. Loven sier at man skal ha fri minst annenhver helg.Til Romerikes Blad har ledelsen sagt at de vil ha nye vaktplaner for å få økt pasientsikkerhet, bedre arbeidsmiljø, bedre økonomistyring og færre lovbrudd. Det at de har relativt få deltidsansatte spiller også inn, ifølge direktør Hilda Gunnlaugsdottir.