Norge

Lime-saken: Ga oppholdstillatelse til vitne

Flere Lime-butikker er blitt stengt etter at politiet tirsdag innledet en storaksjon mot kjeden og en rekke adresser. 20 personer er siktet, 13 er varetektsfengslet, siktet for blant annet grov menneskehandel.

UDI og politiet har gitt minst ett av Lime-vitnene oppholdstillatelse i Norge. Advokat John Chr. Elden, som forsvarer den hovedsiktede, er kritisk til fremgangsmåten.

  • Ragnhild Stenvaagnes
  • Frode Sætran
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

UDI har bistått politiet i Lime-saken ved å hjelpe til med oppholdstillatelse for dem som trenger det i menneskehandel-saken.

- Personer som kan ha vært utsatt for menneskehandel kan få oppholdstillatelse for å bryte med miljøet og eventuelt senere vitne mot bakmennene. UDI har bistått politiet i denne aksjonen slik at de kan ivareta mulige ofre, sier avdelingsdirektør Karl Erik Sjøholt i UDI.

Politiinspektør Åsmund Yli ved Romerike politidistrikt, som leder etterforskningen, bekrefter at det er gitt oppholdstillatelse.

- Det jeg kan si, er at det er gitt tillatelse til én eller flere. Jeg kan ikke være mer konkret av hensyn til etterforskningen, sier Yli.

Beskyttelse

Det kalles refleksjonsperiode, der et mulig offer for menneskehandel innvilges seks måneders oppholdstillatelse i Norge for å bryte ut av et miljø og komme til hektene. I fjor fikk 30 personer innvilget slik tillatelse, mens det i perioden fra 2008 til utløpet av fjoråret var 210 antatte ofre som fikk tillatelse.

Hvis det er nødvendig at vedkommende er i Norge mens politiet etterforsker, eller mens rettssaken pågår, kan han eller hun få ett års oppholdstillatelse som kan fornyes.

- Vi er opptatt av å komme i kontakt med flere mulige ofre. Dette er en stor sak, og vi utelukker ikke flere pågripelser, sier Yli.

  • **Les også:
Les også

Lime-butikker svindlet egne kunder

**

- Ligger i potten

Advokat John Chr. Elden er forsvarer for Sajjad Hussain (37) som anses for å være edderkoppen i Lime-nettet. Han er kjent med at det er gitt oppholdstillatelse.

- Min klient visste allerede i sommer, før han ble pågrepet, at en slektning av ham har fått tilbud om oppholdstillatelse. Slektningen har fortalt at politiet lovet ham oppholdstillatelse hvis han ville forklare seg på en måte som ville være til ulempe for min klient, sier Elden.

- Det er opplagt at det er problematisk for sannhetsgehalten i vitnets forklaringer når en oppholdstillatelse ligger i potten, sier Elden.

20 personer er siktet etter at politiet tirsdag innledet en storaksjon mot butikkjeden Lime.

Utlandet

Det er allerede kjent at politiet i løpet av etterforskningen har vært i Pakistan og hentet minst ett sentralt vitne.

- Har politiets etterforskere oppsøkt personer i utlandet og tilbudt dem oppholdstillatelse?

- Jeg kan ikke kommentere etterforskningen, heller ikke på hvilken måte saken først kom til oss, sier Yli.

I fjor fikk 38 personer innvilget slike begrensede tillatelser, mens det i perioden fra 2008 til utløpet av fjoråret var 147 antatte ofre som hadde fått oppholdstillatelse.

Etter at en person har avgitt vitneforklaring i en rettssak, kan vedkommende søke om asyl i Norge. UDI vurderer da om de skal få beskyttelse.

Personer som er utsatt for menneskehandel kan uansett søke om beskyttelse, uavhengig av om de har avgitt vitneforklaring til politiet eller til retten.

I fjor var det 52 personer som søkte asyl på grunn av menneskehandel. 19 av dem fikk oppholdstillatelse.

Frykter represalier

To tidligere Lime-ansatte som Aftenposten har snakket med nekter å la seg identifisere fordi de frykter represalier fra sine tidligere sjefer. De forteller imidlertid at de ikke har fått lønnen de har til gode. De sier også at det har vist seg å være vanskelig å finne ut hvem som er deres egentlige arbeidsgiver. Men nå, etter at politiet aksjonerte, håper de at alt kan komme på bordet og at de kan få pengene sine.

13 varetektsfengslet

Det siste fengslingsmøtet i Lime-saken i Nedre Romerike tingrett startet i går ettermiddag. Også denne gangen fikk politiet gjennomslag for varetektsfengsling i fire uker.

- Min klient mener han er uskyldig og krevde å bli løslatt, sier advokat Jørund Lægland. Klienten hans er siktet for grov menneskehandel.

Han har tatt betenkningstid for å sette seg grundigere inn i saksdokumentene før han tar stilling til om han vil anke fengslingskjennelsen.

Torsdag ble 11 personer fremstilt for varetektsfengsling. Samtlige ble varetektsfengslet i fire uker. I tillegg sitter allerede Lime-sjef Sajjid Hussain (37) i varetekt etter pågripelsen i august.

Politiinspektør Åsmund Yli sier at politiet ikke utelukker flere pågripelser i saken.

- Etterforskningen er stor og kompleks, og foregår for fullt videre. Innhentede bevis kan tilsi at det går mot flere pågripelser, sier han.

Ulovlig opphold

Torsdag bekreftet politiet at de fant flere personer med ulovlig opphold i en leilighet som disponeres av en av de siktede.

— De har ikke lovlig opphold i Norge, og på samme måte som andre personer i denne saken vil politiet komme i kontakt med dem for å høre om de har hatt noen roller i saken.

— Så må oppholdsstatusen deres vurderes, sier politiinspektør Åsmund Yli.

Politiet har i lang tid etterforsket saken som resulterte i storaksjonen tirsdag mot Lime-kjeden.

Bakgrunnen er mistanker om grov menneskehandel, skatteunndragelse, trygdebedrageri, lånebedrageri, bruk av andres identitet og skimming.

Les også

  1. - Lime-ansatte ble nektet lønn og fridager

  2. Fant flere med ulovlig opphold hos Lime-siktet