Legemiddelverket: 7000 pasienter er omfattet av medisinsaken. Kan være livstruende.

7000 pasienter har ikke fått medisinene de trenger. Noen av medisinene er livsviktige, som vanndrivende og hjertemedisiner. Legene har ikke fått beskjed.

Fra Norsk Medisinaldepot AS på Kalbakken i Oslo.

Mandag ble det kjent at det har vært en rekke mangler ved de ferdigdoserte pakningene med ukentlige medisiner til 7000 pasienter rundt i Norge.

Pasientene som er omfattet av legemiddelmangelen, er knyttet til Norsk Medisinaldepot (NMD). Disse bor i de aller fleste kommunene NMD har hatt ansvar for. Totalt har NMD ansvar for 23.000 slike multidoser.

I tillegg til hjertemedisiner og vanndrivende er det også mangel på smertestillende, beroligende og en rekke andre medisiner. Medisinmangelen rammer også pasientene som ikke er en del av NMD.

Ikke fått erstatningsmedisiner

Fordi det ikke er direkte sammenlignbare medisiner på markedet, har ikke pasientene fått såkalte synonympreparater, opplyser medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til Aftenposten.

Han karakteriserer situasjonen som svært beklagelig og ubehagelig.

– Kan dette ha vært livstruende?

– Det kan det ha vært. Vi har ikke fått beskjed om at pasienter har dødd på grunn av dette, men mangel på noen av disse medisinene kan være svært alvorlig for en del hjertepasienter, blant annet de pasientene som skal få vanndrivende medisiner. Vi oppfordrer leger som har sett at mangelen på medisiner har medført fare, om å ta kontakt med fylkeslegen, sier Madsen.

Lege eller pasient har ikke fått beskjed

Han understreker at det ikke dreier seg om feil medisiner, men at det kan være manglende innhold i såkalte multidoser. Dette er poser med ferdige doserte kombinasjoner av legemidler (se faktaboks).

– Medisinene i posene er riktig. Ingen trenger å være bekymret for feil medisiner. Problemet er mangler på medisiner, sier Madsen.

En av bekymringene er at i flere tilfeller har hverken pasient eller lege vært klar over at de ikke har fått medisinene de trenger.

– Problemet er at informasjonen til legene har vært usikker. Når pasienten har fått multidosen, har det vært markert at det skal mangle medisin på et ark ved siden av. Men vi vet ikke om pasienten eller legen har fått denne informasjonen.

Norsk Medisinaldepot har sparket ballen til legene, uten å direkte kontrollere at legen har mottatt denne viktige informasjonen, sier Madsen.

NMD kontakter alle legene

Kvalitetsdirektør Hege Willoch sier de tar problemet med legekommunikasjonen på alvor, og opplyser at de nå tar kontakt med legen til alle de 7000 pasientene.

- Vi tar nå kontakt med hver enkelt behandlende lege. Det betyr ikke at det er 7000 leger, for en lege kan ha flere av pasientene, for eksempel hvis man bor på sykehjem. Da er det ofte en institusjonslege.

– Vi gjør dette så intensivt som vi kan, men det vil nok ta noen uker før vi har kommet i kontakt med alle. Vi setter inn alle ressursene vi har for å komme i kontakt med legen, men det er ikke alltid at vedkommende er like tilgjengelig, sier Willoch

Kalt inn til møte samme dag

Saken ble kjent i Rogalands Avis mandag morgen. Allerede samme ettermiddag kalte Statens legemiddelverk leverandøren av medisinene, Norsk Medisinaldepot (NMD), inn på teppet. Deretter ble det nok et møte mandag formiddag.

Så langt har flere leger i Stavanger, Kristiansand og Trondheim oppdaget alvorlige feil i pakkene med ferdigdoserte tabletter. NMD eier apotekkjeden Vitus, som etter en anbudsrunde er leverandør av multidoseruller til 72 kommuner.

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk beklager at de ikke ble varslet på et tidligere tidspunkt.

– Vi er tilsynsmyndighet for apotekene, og vi har ikke fått melding fra dem. Vi burde vært varslet på et langt tidligere tidspunkt, sier Steinar Madsen til Aftenposten.

Fra venstre: Mona Wensaas Kinn (Legemiddelinspektørr) Steinar Madsen (medisinsk fagdirektør) og Sigurd Hortemo (overlege og medisinsk rådgiver) i Statens legemiddelverk.

NMD beklager

NMD opplyste mandag at alle feil er blitt rettet så snart de er oppdaget, og de beklager hendelsen.

– Vi erkjenner at leveransen de første to driftsmånedene ikke har vært på et tilfredsstillende nivå. Grunnet ekstraordinære problemer med legemiddelmangel i Norge har ikke alltid kommunene fått beskjed så tidlig som ønskelig. Her må vi jobbe med å bli bedre, sa strategidirektør Miriam Skåland.

Overfor NTB understreker Skåland i NMD at de 7000 pasientene kan være rammet av legemiddelmangel, men det er ikke riktig å si at de 7000 er rammet av feilpakking.

– Vi jobber sammen med kommunene og Statens legemiddelverk for å løse den historisk høye legemiddelmangelen vi har i Norge. Vi må finne gode løsninger for å få ut informasjon, sier Skåland.

Helseminister Bent Høie (H) understreket i en kommentar til NTB at pasientene skal være trygge på at de får riktige medisiner.

– Det er viktig at de involverte finner ut hva som har skjedd. Det er også viktig at de har gode systemer for å rapportere avvik, og at de lærer av feil, slik at dette ikke skjer igjen, sa helseministeren.

Høyre-politiker: «Skandale»

I en e-post til VG kaller Høyre helsepolitiske talsmann Sveinung Stensland saken «den størst helsepolitiske skandalen vi har hatt», gitt at opplysningene som er kommet frem stemmer.

Han jobbet som farmasøyt for åtte år siden.

– Legemiddelverket avdramatiserer situasjonen når de sier at ingen har fått feil medisin, men at de mangler medisiner i posten. Når det mangler medisiner, er det jo en risiko for at pasienten ikke får de medisinene de skal ha, sier Stensland.