Riksadvokaten tvinger Spesialenheten til å etterforske Oslo-politiet

Oslopolitiet fikk kraftig kritikk for etterforskning som resulterte i at en mann ble domfelt for familievold. Spesialenheten mente det ikke var grunn til å se på saken. Nå griper Riksadvokaten inn.

Mannen soner syv måneder fengsel for familievold. Hverken politi eller påtalemyndighet har gjort noe for å avbryte soningen.
  • Frode Sætran

Aftenposten møtte mannen i et fengsel på Østlandet, der han soner en syv måneder lang fengselsstraff for familievold. Mannen er dømt i to instanser, etter at han i april 2014 ble anmeldt etter et samlivsbrudd.

Politiet i Oslo, som etterforsket saken, har senere blitt kraftig kritisert av det internasjonale selskapet PwC. Det er tidligere statsadvokat og statssekretær i Justisdepartementet, Pål K. Lønseth, som har ledet granskningen av politiets arbeid, på bestilling fra oslopolitiet.

– Politiet lot vitner få dokumenter

I PwC-rapporten kommer det frem at politiet overlot etterforskningsdokumenter til personer som var involvert i saken. Sentrale vitner skal derfor hatt tilgang til dette materialet i lang tid før de selv skulle avgi sine forklaringer.

Samtidig er det på det rene at Borgarting lagmannsrett har lagt avgjørende vekt på de samme vitneforklaringene.

PwC-rapporten slår imidlertid fast at begge rettsinstanser har vurdert at vitnene har hatt tilgang til politidokumentene uten å komme til at det måtte lede til frifinnelse av den domfelte mannen.

Varslet om mulig justisfeil

PwC-rapporten ble bestilt av politisjefen i Oslo etter at politibetjent Lill-Karine Nielsen i fjor varslet internt om det hun karakteriserte som et justismord.

Politibetjent Lill-Karine Nielsen slo i fjor intern alarm om det hun karakteriserte som et justismord. Da ble tjenestebeviset hennes inndratt. I dag har hun status som varsler.

Aftenposten kjenner også til at en erfaren politimann mener å sitte på vesentlige opplysninger som ikke er kommet frem tidligere.

Politimannen har gått gjennom dokumentasjonen som ble lagt frem for retten og gjort flere undersøkelser og mener at vitneforklaringene som ble gitt under straffesaken ikke har den bevisverdien som domstolene har lagt til grunn.

– Jeg har forøkt å bevise min uskyld, men det nyttet ikke, sier mannen som ble dømt for familievold.

Spesialenheten henla

Den domfelte mannen har anmeldt flere tjenestepersoner ved Oslo politidistrikt for tjenestefeil, slik at Spesialenheten kunne etterforske lekkasjen av politidokumentene.

Men Spesialenheten for politisaker mente det ikke var rimelig grunn til å undersøke om oslopolitiet hadde handlet straffbart og henla saken.

John Christian Elden fikk støtte av Riksadvokaten som beordrer Spesialenheten til å etterforske polititjenestepersoner i Oslo.

Advokat John Christian Elden, som representerer domfelte, påklaget henleggelsen til Riksadvokaten og viste blant annet til PwC-rapportens kritikk.

Riksadvokaten beordrer

Det har ført til at Riksadvokaten nå har gitt marsjordre til Spesialenheten. Den domfelte mannen fikk underretning fra Spesialenheten mandag:

«Det underrettes om at Riksadvokaten 16. november 2017 har omgjort henleggelsesbeslutningen og bedt om at det iverksettes etterforskning (...) Endelig påtalevedtak vil bli truffet.»

– Det er bra at Riksadvokaten tar grep i saken og forlanger en skikkelig etterforskning av politiet. Han har allerede gitt en bot til politiet i denne saken, så vi få se utviklingen, sier Elden.

Han viser til en tidligere episode i varslersaken, der etterforskningslederen i familievoldssaken vedtok 5000 kroner i bot for å ha brutt taushetsplikten overfor en kollega.