Norge

Derfor krangler de om sykehus

Gammel fogderikamp har blusset opp på Nordvestlandet de siste ukene. Kampen om hvem som skal ha sykehuset - Molde eller Kristiansund - handler om mer enn hvor den beste tomten ligger.

Styret i Helse Møre og Romsdal gikk i dag inn for at det nye fellessykehuset i Romsdal og på Nordmøre skal ligge i Molde. Men styremøtet fikk en dramatisk start, med beskyldninger om ulovligheter i prosessen.
  • Arnfinn Mauren

Striden om sykehuset har versert i over ti år. Men de første årene dreide det seg utelukkende om hvor Molde skulle få sitt nye sykehus — eller om det gamle og nedslitte bygget som i dag er byens sykehus skulle pusses opp.

Denne debatten endte med at det ble vedtatt å bygge et nytt sykehus på Eikrem i Molde. Det var et valg som ikke opptok så veldig mange andre enn de som sognet til sykehuset. Planen var å starte byggingen i 2012.

Men millioner måtte spares. Resultatet ble at det ble bestemt å samle akutt- og fødefunksjonen i Romsdal og Nordmøre til sykehuset i Molde. Det var som å tenne på et bål.

Les også:

Les også

Bent Høie er taus om sykehus-dialogen

Fra to til ett sykehus

Avgjørelsen skapte kraftige reaksjoner på Nordmøre, der befolkningen fryktet at det skulle lede til en gradvis nedbygging av sykehuset i Kristiansund.

I den Arbeiderparti-styrte byen ble det brukt de kanalene de hadde — inn mot Stoltenberg-regjeringen. Resultatet ble at daværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) "fredet" funksjonene i Kristiansund.

I Molde så de dette som et første steg i et forsøk på sparke beina under planene om et nytt sykehus i Molde. Da helseministeren besøkte Molde høsten 2010, måtte hun gå spissrotgang gjennom en rasende folkemengde.

Moldenserne fikk rett i sin bekymring. Året etter ble det besluttet regjeringen at det skulle bygges ett felles sykehus for Romsdal og Nordmøre. Det ble betraktet som et tap i Molde-regionen.

Eksploderte for tre uker siden

Etter hvert ble det skapt ro og en aksept for denne situasjonen. Utredningsarbeidet for felles sykehus startet, og det kom frem tre alternativer til tomt; en tomt i Molde, en tomt i Kristiansund og en tomt omtrent midt i mellom, i Gjemnes kommune.

Det var lenge ro rundt prosessen, men 4. desember eksploderte det. Da meldte direktør Astrid Eidsvik i det lokale helseforetaket, Helse Møre og Romsdal, at hun gikk av som direktør i foretaket med umiddelbar virkning. Begrunnelsen var at hun opplevde å bli overkjørt av ledelsen i det regionale Helse Midt-Norge i sluttfasen av arbeidet med innstillingen til hvor hun mente sykehuset skulle bygges.

Fikk bekreftet mistanker

Avgangen førte til sterke reaksjoner, både i Kristiansund, men også i Ålesund - som har fylkets største sykehus og hvor Astrid Eidsvik har vært en respektert sykehusleder i over 20 år. I ukene etter har det kommet frem opplysninger, som har skapt sterk mistanke om at både ledelsen i Helse Midt-Norge og helseminister Bent Høie har øvd press på det lokale helseforetaket for å få administrasjonen til å innstille på Molde.

Denne mistanken ble etter manges mening langt på vei bekreftet i starten på styremøtet i Helse Møre og Romsdal onsdag, da det ble lagt frem opplysninger - basert på informasjon fra en fagdirektør i helseforetaket - om at Eidsvik under et lukket møte skal ha blitt lovet en rask avtale om sluttpakke dersom hun innstilte på Molde og ventet til etter nyttår med å fratre.

Mange blant tilhørerne reagerte med vantro og sjokk. Men flertallet av styret virket nærmest upåvirket av opplysningene, og et utsettelsesforlag fikk bare stemmene til tre representanter for de ansatte. Opptakten til møtet gjorde ikke at tilliten til prosessen foran vedtaket ble større blant de største kritikerne til det som har skjedd.

Kan ta tid å lege såret

Som bakteppet for striden ligger også et betent forhold mellom to byer, der den ene, Molde, som administrasjonsby har fått tildelt offentlige arbeidsplasser i kraft av dette. Kristiansund har veldig få - der sykehuset er det største - og byen frykter at et vedtak i disfavør av Kristiansund vil få alvorlige konsekvenser. Det hjelper heller ikke at utsiktene for byens viktigste næring - oljen - ikke ser lyse ut akkurat nå.

Når det i tillegg har vært så mye støy rundt saken de siste to ukene, har vedtaket nå - følelsesmessig - bare legitimitet i halve regionen. Dette kan få betydning for regionsamarbeidet i lang tid fremover.

Les også:

Les også

  1. Dramatisk møte endte med valg av Molde

Les mer om

  1. Sykehus
  2. Møre og Romsdal