- Norske myndigheter er for redde

Resultatene med heroinutdeling i Danmark er så gode at Norge bør følge etter, mener Arild Knutsen i Foreningen for human narkotikapolitikk.

Arild Knutsen er tidligere kåret til Årets osloborger for sin innsats for narkomane. Her deler han ut askorbinsyre.

I en årrekke har Knutsen vært en av de mest profilerte og engasjerte deltakerne i den norske narkotikadebatten. Han er også kåret til «Årets osloborger» for sin innsats.

Nå er han oppgitt over at Norge ikke følger etter mange andre vesteuropeiske land i spørsmålet om heroinutdeling.

-Jeg mener resultatene i Danmark er så gode at vi bør følge deres eksempel. Danske politikere så at resultatene internasjonalt var så gode at de ikke trengte noen forsøksordning. De bare begynte. Tre år senere har danskene fått nedgang i kriminaliteten og bedre livskvalitet for brukerne, mener Knutsen.

Les også

Henrik (47) får heroin på statens regning

Han mener heroinutdeling ikke trenger å sees på som veldig kontroversielt.— Det foregår etter hvert i mange land. Og ingen har hittil lagt ned en klinikk de har opprettet, så vidt jeg vet.

Norge sent ute

Knutsen mener problemet med norske politikere og behandlere er at det har rusfrihet som mål for all behandling. Det synes han er å holde fast på foreldede ideologier.

— Politikere og de som jobber i rusomsorgen er litt for redde og litt for ideologiske, mener han.

Knutsen peker på at Norge også var sent ute når det gjelder utdeling av metadon og subutex, og at det kan ha kostet mange menneskeliv.

- Ser du noen ulemper ved heroinutdelingen?

— Nei. Den gir utilsiktede konsekvenser, men de er positive. Rektutteringen til miljøet går ned, fordi heroin blir sett på som medisin i stedet for et stoff man tar fordi man er i opposisjon til samfunnet.

- Tror du dette noen gang vil bli innført i Norge?

-Ja, det er bare et spørsmål om tid. Alle de positive forskningsresultatene vil til slutt avgjøre.

Bare Venstre sier ja

— Jeg forstår ikke de andre partienes motargumenter, sier nestleder Ola Elvestuen i Venstre.

Ola Elvestuen

F lere politikere har på ulike tidspunkter tatt til orde for at også Norge burde dele ut heroin. Blant annet Thorvald Stoltenberg (Ap), som ledet Stoltenberg-utvalget. Men utvalgets forslag ble ikke fulgt av Regjeringen. Venstre og SV er i dag de eneste partiene på stortinget som støtter tiltaket. SV programfestet det nå i vår, Venstre allerede i 2009.

— De andre partiene våger ikke ta skrittet fullt ut. Diskusjonen ender som en generell moraldebatt eller som en diskusjon for eller mot signaleffekten av narkotika. Vi trenger i stedet en debatt basert på kunnskap, der vi ser på forskning og resultater og erfaringer fra andre land, sier Ola Elvestuen.

Besøkte Frankfurt

Venstre-nestlederen har selv vært på tur for å studere heroinutdeling i Frankfurt.

— Dette er et tiltak for å hjelpe de mest vanskeligstilte. I tillegg må vi fortsatt har gode medikamentfrie tilbud, understreker han.

Statssekretær Kjell Erik Øie (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en e-post at Regjeringen vurderte heroinassistert behandling i forbindelse med rusmeldingen som ble behandlet i Stortinget i mars.

«Med den kunnskapen vi har i dag, mener vi at det ikke er grunnlag for å innføre dette som en prøveordning. Det er også konklusjonen fra en konsensusrapport som Regjeringen mottok i 2011. Vi erkjenner at Norge har et høyt antall overdosedødsfall sammenlignet med andre land. Derfor har vi bevilget penger til en rekke tiltak for å redusere disse dødsfallene. Vi arbeider også med en femårig nasjonal strategi for å forebygge og hindre at rusavhengige dør som følge av overdoser.»