Norge

Kan koste flere titalls millioner bistandskroner å flytte Fredskorpset til Førde

Fredskorpset flytter til Førde selv om det både er det dyreste og mest risikable alternativet, viser Utenriksdepartementets egen rapport. Men distriktspolitisk er flyttingen en vinner.

Førde skal få statlige arbeidsplasser fra Oslo som en del av Regjeringens regional- og distriktspolitikk.
  • Caroline Enge

Dyrest, lengst fra brukerne, dårligst tilgang på kompetanse og ingen internasjonal flyforbindelse. Slik beskrives Førde som base for Fredskorpset i Utenriksdepartementets egen utredning.

Flyttingen alene vil koste et sted mellom 28–62 millioner kroner. I tillegg øker driftskostnadene med mer enn én million kroner pr. år.

Likevel ble det forrige uke klart at det er hit forvaltningsorganet for utvikling og internasjonalt samarbeid skal flytte.

  • Les mer om flyttingen av statlige arbeidsplasser fra Oslo: – Det går ikke an å behandle folk sånn, mener LO.

Dobler reiseutgiftene

I februar ble det bestemt at Fredskorpset var et av de statlige organene som trolig ville få ny adresse som en del av regjeringens strategi for å få flere statlige arbeidsplasser ut av Oslo.

Utenriksdepartementet ble bedt om å utrede tre alternativer: Trondheim, Stavanger og Førde. Det var Bistandsaktuelt som først omtalte rapporten fra departementet.

Flyttingen i seg selv vil trolig koste mer eller mindre 1,3 millioner kroner pr. årsverk. Tallene er basert på en evaluering fra 2009 og omregnet til 2016-kroner. Det betyr at flyttingen av Fredskorpset med 35 årsverk vil koste et sted mellom 28 og 62 millioner kroner.

Må fortsette å betale leie i Oslo

Driftskostnadene vil også øke med over en million kroner ved flytting til Førde. For Stavanger og Trondheim er økningen anslått til mellom 500–700.000 kroner. Fredskorpset må blant annet fortsette å betale 2.7 millioner kroner i husleie i Oslo frem til 2020, selv om flyttingen er planlagt i 2018.

Det beregnes også at reisebudsjettet øker med 104 prosent når de flytter til Førde, som i motsetning til de andre alternativene ikke har internasjonal flyforbindelse.

Ifølge rapporten er det mest naturlig at Fredskorpset fortsetter å arrangere samlinger, kurs og konferanser i hovedstadsområdet. Det beregnes at hver ansatt bør reise minst 6 ganger i året til Oslo eller andre byer, totalt 180 flyreiser årlig, om de skal «opprettholde den faglige tilknytningen til bistandsmiljøet, fagetater og det norske sivilsamfunnet».

Marianne Jorddal, tillitsvalgt i Delta Fredskorpset.

Kan bli tatt fra bistandsbudsjettet

Fredskorpset er finansiert via bistandsbudsjettet. For 2017 har Stortinget bevilget 188 millioner kroner til drift og tilskudd. Ifølge Bistandsaktuelt vil flyttekostnadene «etter alt å dømme» også komme fra bistandsmidler.

– Vi synes det er ganske underlig at de skal bruke bistandspenger på flyttekostnader, sier Marianne Jorddal, tillitsvalgt for fagforeningen Delta Fredskorpset.

– For å si det brutalt, tar man av utviklingsmidler for å utvikle Norge. Noe som vil gå på bekostning av de fattigste i verden, sa direktør Nita Kapoor til Aftenposten da flytteplanene ble kjent tidligere i år.

Flytter ikke for å spare penger

På spørsmål om hvor pengene til flyttingen skal hentes fra, svarer Utenriksdepartementet i en e-post til Aftenposten at «all drift av Fredskorpset dekkes over bistandsbudsjettet, og har alltid gjort det». De viser til at neste års bevilgninger til Fredskorpset legges frem i Regjeringens forslag til statsbudsjett i oktober.

– Nå har vi først besluttet å flytte, så må vi utrede hvordan kostnadene skal dekkes inn senere i prosessen, sier stortingsrepresentant for Venstre og medlem i kommunal- og forvaltningskomiteen, André N. Skjelstad.

Han understreker at det ikke var for å spare penger Venstre tok initiativ til flyttingen.

– All flytting koster penger, men dette er ikke en innsparingsreform. Vi har vært krystallklare på at det som er viktig for oss, er å flytte arbeidsplasser ut av hovedstaden og bygge sterke kompetansemiljøer andre steder i landet, ikke bare i de største byene, sier Skjelstad.

Direktør i Fredskorpset, Nita Kapoor.

Førde dårligst på brukerkontakt og rekruttering

I utredningen har Utenriksdepartementet intervjuet ansatte hos Fredskorpsets samarbeidspartnere, blant andre Norad, Utenriksdepartementet, Røde Kors og Norsk Folkehjelp.

Flere er bekymret for at det meste av Fredskorpsets personale og kompetanse skal forsvinne i flyttingen. I tillegg beskrives Førde som det alternativet med dårligst kontakt med brukere og fagmiljøer.

Få ansatte følger med

– En flytting, uansett hvor, vil innebære en avvikling av dagens Fredskorps, sier direktør Nita Kapoor.

Hun viser til at tidligere erfaringer viser at kun ti prosent av de ansatte følger med på slike flyttinger, og at det har tatt lang tid å bygge opp den kompetansen og internasjonale posisjonen Fredskorpset har i dag.

– Alt avhenger av de økonomiske rammebetingelsene vi får, og tiden vi har til disposisjon for å organisere en god flytteplan, sier Kapoor som går av som direktør i august da åremålsstillingen er over.

Stortingsrepresentant André N. Skjelstad (V).

Vant på distriktspolitikken

Til tross for de mange negative effektene av tiltaket, har flyttingen til Førde én stor fordel: Det «fremstår som det alternativet som gir absolutt størst distriktspolitisk gevinst», står det i Utenriksdepartementets rapport.

Lokalavisen Firda skriver at Førde vant lokaliseringen av Fredskorpset på «rein distriktspolitikk».

Det var også målet – å oppfylle planen for lokalisering av statlige arbeidsplasser.

– Hvis man bare skal følge de faglige kriteriene, vil de største stedene alltid komme bedre ut. Men da blir det også mer vekst i de store byene. For oss var det viktig med en vurdering av mindre regionssentre, sier André N. Skjelstad.

– Men utredningen vurderte bare Førde og to av Norges største byer. Da var det vel ikke overraskende at Førde var det beste distriktspolitiske alternativet?

– Nei, det er ikke tvil om hva som er det mest distriktsvennlige valget. Men det måtte likevel vurderes om det var mulig å legge Fredskorpset til Førde med tanke på det oppdraget de har.

Les også

Språkrådet blir i Oslo

Les mer om

  1. Distriktspolitikk
  2. Førde
  3. Bistand