Norge

14.000 asylsøkere er forsvunnet på fem år. Politiet anslår at bare 300 fortsatt er i Norge.

Tidligere har man antatt at mellom 7000 og 12.000 asylsøkere lever i skjul i Norge. Nye beregninger viser at tallet kan være så lavt som 300 personer.

Et kurdisk ektepar risikerte å bli tvangssendt til Romania, der de først ble registrert som asylsøkere etter flukten fra Irak. Derfor valgte ekteparet i fjor å forsvinne fra mottak – og leve i skjul i Oslo.
  • Thomas Olsen
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

De siste fem årene er nesten 14.000 asylsøkere forsvunnet sporløst fra asylmottak i Norge. Men bare et fåtall av disse befinner seg fortsatt i landet. Det anslår Politiets utlendingsenhet (PU) i en omfattende undersøkelse av asylforsvinningen.

Rapporten «Forsvunnet: Asylsøkere som forsvinner fra kjente adresser» har også sett nærmere på hvem som forsvinner, hvorfor de forsvinner og hvor mange ulovlige asylsøkere er involvert i kriminalitet

3 av 100 går under jorden i Norge

Fra 2011 til 2016 forsvant 13.944 asylsøkere fra norske mottak, eller i snitt 16 prosent av alle som søkte asyl i perioden.

Kartleggingen viser at ca. 3 prosent av disse asylsøkerne fortsatt oppholder seg i Norge. Rapporten anslår det til å gjelde knappe 300 asylsøkere, med et spenn på mellom 110 og 490 personer.

Les også

LES OGSÅ: UDI følger med i sosiale medier - Slik avsløres asyljuks på Facebook, Twitter og Instagram

– Lavere enn ventet

– Det er ikke overraskende at mange i denne gruppen velger å forlate landet, og at få blir værende. Dette er likevel enda tydeligere tall enn det vi ventet, sier PU-sjef Morten Hojem Ervik.

Han mener dette viser at politiet har lykkes i sitt arbeid rettet mot næringer og bransjer som tradisjonelt har sysselsatt personer uten lovlig opphold.

– I tillegg har politiets kontinuerlige fokus på å avklare identitet til alle som oppholder seg i landet, og på å gjennomføre utlendingskontroller som retter seg mot personer som mistenkes å oppholde seg her ulovlig, vært vellykket, sier Ervik.

Selv om de fleste som rømmer fra mottak forlater landet, mener PU-lederen det bør innføres systemer som gjøre vanskeligere for asylsøkere å forsvinne fra mottak.

Les også

LES OGSÅ: 5482 stakk av fra norske mottak i 2016. Nå vil Regjeringen sette fotlenker på asylsøkere.

Har sjekket 751 forsvunne

Rapporten baser seg på en studie av et utvalg på 751 personer fra forsvunnet-listen.

Gjennom søk i en rekke registre, intervjuer og samtaler med returnerte asylsøkere og en rekke kilder i utlendingsforvaltningen, politiet og humanitære organisasjoner har man kartlagt hvor de 751 utlendingene mest sannsynlig befinner seg nå.

12.000 til 300

Tidligere studier har anslått antallet forsvunne asylsøkere som oppholder seg ulovlig i landet, til 12.000 personer i 2006 (SSB) og rundt 7200 personer i 2010 (Institutt for samfunnsforskning).

Den nye kartleggingen av oppholdssted for 751 forsvunne asylsøkere tilsier derimot at det er sannsynlig eller meget sannsynlig at bare 3 prosent av forsvunne asylsøkere faktisk oppholder seg i Norge.

Videre beregner prosjektet at det for ytterligere 26 prosent av de forsvunne – ca. 3700 personer – er like sannsynlig at de er i Norge som at de har reist ut av landet. Det er hverken funnet spor av disse i Norge eller i utlandet.

Det siste året har mange afghanske asylsøkere forsvunnet fra mottak før avslag. Før jul gjennomførte politiet en omfattende aksjon der mange ble pågrepet samtidig med avslag fra norske myndigheter. Deretter ble afghanerne sendt i retur til Kabul.

– Vanskelig å leve ulovlig i Norge

– Flere av kildene vi har vært i kontakt med, mener det er få ulovlige asylsøkere som oppholder seg i Norge nå. Dette fordi det er krevende å leve ulovlig her i landet, sier Christina Moen Baggerød i Politiets utlendingsenhet, som har laget rapporten.

Hun understreker at rapporten kun tar for seg asylsøkere, ikke andre utlendinger som oppholder seg ulovlig her.

– Kan det også være fordi mange lever med falsk identitet?

– Denne rapporten har ikke sett nærmere på akkurat dette med bruk av falsk ID, men vi antar at for flere er en overlevelsesstrategi at de benytter falsk identitet, svarer Baggerød.

Les også

LES OGSÅ: Afghanske Izat (18) bodde i Norge, nå sover han på gaten i Paris

– Skylder penger og frykter tvangsretur

Rapporten viser at det først og fremst er personer som har fått avslag eller som forventer negativ avgjørelse på asylsøknaden, som forsvinner.

– Mange har satt seg i gjeld for å komme til Europa. Det er viktig å få en eller annen type inntekt fordi de har gjeld eller økonomiske forpliktelser til en storfamilie eller ektefelle og barn i hjemlandet, forklarer Baggerød.

Uten opphold i Norge, er mulighetene til inntekt små. Og faren for å bli tvangsreturnert til hjemlandet er stor. Derfor reiser mange til andre europeiske land, enten for å forsøke å få opphold eller jobbe ulovlig.

– Det er lettere å gjemme seg i Tyskland og Italia. Det er mindre forhold her i Norge, sier Moen Baggerød.

Hun sier at de som velger å bli i Norge, får det tøft.

– Man er ganske avhengig av bistand fra venner, familie eller diasporaen for å overleve i Norge. Dette er en veldig sårbar gruppe. De kan nøye seg med dårlig arbeidsforhold og lønn – forhold som ville vært helt uakseptable for oss.

Hundrevis av unge afghanske gutter har forsvunnet fra norske mottak det siste året. Mange av dem lever på gaten i Paris. Her en leir med ulovlige asylsøkere under broene på Porte de La Chapelle.

– Bransjer har ryddet opp

Magne Løvø, sjef på uttransportseksjonen i Politiets utlendingsenhet, kan bekrefte rapportens hovedfunn om at det er færre ulovlige asylsøkere i Norge.

Seksjonen planlegger og hjelper politidistriktene på Østlandet med utlendingskontroller, blant annet aksjoner mot næringer som ofte bruker ulovlig arbeidskraft.

– Nå avdekker vi oftere andre ulovlige utlendinger, kriminelle eller folk som ikke har søkt tillatelse. Det er også blitt ryddigere i de bransjene der vi tidligere fant mange ulovlige asylsøkere. Før var det bare å dra og ta en kontroll, og vi kunne finne både to, fem og ti stykker som jobbet ulovlig. Nå må vi være mer kreative for å komme til samme antall, sier Løvø.

Les også

LES OGSÅ: Etter seks års ID-krangel – og 50 måneder internert – er George tvangssendt ut av Norge

– Uvanlig å leve flere år i skjul

Under en målrettet storkontroll i Telemark i fjor ble det pågrepet to ulovlige asylsøkere som hadde klart å leve i skjul i 11 og 14 år. Det er sjelden PU oppdager personer som er gått under politiradaren så lenge.

– Mange forsvinner for å unngå uttransportering. De fleste klarer å leve i skjul i en uke eller 14 dager, men det er vanskelig å leve ulovlig her over lang tid, sier Løvø.

– Hvorfor er det vanskelig?

– Jeg tror det er fordi Norge må være et av de mest gjennomsiktige samfunnene i Europa, og derfor har norsk politi ganske så bra kontroll – i forhold til andre europeiske land, sier Løvø.

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa
  2. Politiets utlendingsenhet
  3. Asylsøkere