Seks av ti politistudenter som ble uteksaminert i fjor, står fortsatt uten fast jobb

Tall fra Politidirektoratet viser at 60 prosent av politistudentene, som gikk ut fra Politihøgskolen i fjor står uten fast jobb.

Kun 40 prosent av politistudentene som ble ferdigutdannet i 2016 har fast jobb i politiet, viser tall fra Politidirektoratet. Dette bildet viser studenter fra Politihøgskolen i Oslo fra 2009.

Den store andelen av politistudenter, som ikke har fast jobb er en markant økning sammenlignet med politistudentene som ble uteksaminert i 2015, skriver Politiforum.

Av 623 politistudenter som ble uteksaminert i 2016, har 244 av dem fått fast jobb, mens 379 har midlertidige stillinger, viser ferske tall fra Politidirektoratet (POD).

Tajik: – En gedigen bløff

Under Arendalsuka fortalte justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) at 92 prosent av 2016-kullet hadde politijobber. Til Politiforum kritiserer Hadia Tajik (Ap), leder i justiskomiteen på Stortinget, Fremskrittspartiets jobbgaranti.

– Siv Jensen garanterte politistudentene jobb før valget i 2013. Nå har Fremskrittspartiet vært i regjering i fire år uten at det er blitt noe av. Vi kan konkludere med at garantien til Frp var en gedigen bløff, sier Tajik.

Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik, mener Frps jobbgaranti til politistudentene var en gedigen bløff.

Hun kritiserer Frps jobbgaranti og Regjeringen for å ha bevilget for lite til politidistriktene.

– Samtidig har justisministeren stått passivt og sett på at POD har fått vokse. Denne trenden må snus. Ressursene må ut i politidistriktene.

Flere skal i fast jobb, etter hvert

De ferske tallene fra Politidirektoratet mener justisminister Amundsen viser at jobbgarantien ikke er en bløff. Han sier til Politiforum at etaten skal fortsette å oppbemanne og understreker at 92 prosent nå er i en stilling i politietaten.

– Etaten er midt i en store omstilling hvor de fleste ansatte skal innplasseres i ny organisasjon, med nye oppgaver og oppmøtested. Å samtidig ansette de nyutdannede i faste stillinger er komplisert og i noen tilfeller ikke hensiktsmessig før kabalen med allerede ansatte er lagt, sier Amundsen.

På spørsmål på hvordan de skal få flere i fast jobb svarer justisministeren:

– Flere kommer i fast jobb når etaten er ferdig med de store personalløpene. Det utdannes nok politi til at vi når målet med to politiansatte pr. 1000 innbygger i 2019; ett år før planen.