Norge

Slik svarer jernbanesjef Elisabeth Enger om Follobane-saken

Pendlere på Østfoldbanen må vente i ti år før de får flere avganger. Nå svarer jernbanesjef Elisabeth Enger på kritikken.

Elisabeth Enger (t.h.) byttet jobb fra sjef for Jernbaneverket til sjef for det nye Jernbanedirektoratet. T.v. Abid Q. Raja (V) og Hans Fredrik Grøvan (KrF). Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix

  • Sveinung Berg Bentzrød
    Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Follobanen med nytt dobbeltspor Oslo-Ski koster mellom 26 og 30 milliarder kroner. InterCity-utbygging videre i retning Fredrikstad vil koste et tosifret antall milliarder kroner.

Derfor følte pendlere og politikere seg kraftig lurt da Aftenposten meldte at stasjoner på Østfoldbanen sør for Ski ikke får flere avganger. Ikke før i 2027.

Det hører med at det knapt finnes busstilbud for disse pendlerne.

Skylder på sportrøbbel på Ski

Vi har konfrontert Elisabeth Enger, tidligere sjef for Jernbaneverket og nå for Jernbanedirektoratet, med kritikken. Her er hennes forklaring:

– Sør for Ski er det ikke fasiliteter til å kunne snu tog før man kommer til Moss. Vi har en stor flaskehals på enkeltsporet mellom Sandbukta og Moss, (siste stykke før Moss), og det gjør at vi ikke får økt frekvensen før denne strekningen er ferdig i 2024.

– Det er også en flaskehals på Ski stasjon, der Østre linje mot Mysen tar av. Disse togene må i dag krysse spor på Ski stasjon, og det må de helt til vi får bygget en ny kryssing sør for Ski. Den skal være ferdig i 2024, sier Enger.

Det skjer store byggearbeider flere steder med prosjektet, blant annet i Ski sentrum. Foto: Hans O. Torgersen (dronefoto)

Noe som synes å stå i motstrid til hva Bane Nors prosjektleder Jeanette Brask i forrige uke sa til Aftenposten om Ski stasjon, som nå bygges om for store beløp.

– Stasjonen vil få større kapasitet enn Sandvika (har i dag opptil ti avganger i timen i rushtiden i retning Oslo). Stasjonen har ingen begrensninger med hensyn til å øke trafikken, sier Brask.

  • Jernbanen skal endre Østlandet som den gjorde i 1850–1880. Hele 11 byer vil få massive anleggsområder – flere steder flyttes stasjonen.

Vurderer fortsatt å sette opp busser

– Elisabeth Enger, det er heller ikke varslet økt tilbud sør for Ski i perioden 2024–2027. Det overrasker mange.

– Vi arbeider også med hva som er mulig før 2027.

– Forstår du at folk føler seg lurt tatt i betraktningene løftene som er gitt om Follobanen som «redningen» for Sørkorridoren?

– Vi skulle alle ønske at vi kunne få ut maksimal effekt raskere, men Follobanen er redningen for Sørkorridoren. Full effekt kommer når InterCity-utbyggingen er helt ferdig, men vi jobber hele tiden for å ta ut effekter underveis.

Før hun tok over som jernbanedirektør, reiste Elisabeth Enger rundt om i Norge i et museumstog for å snakke med jernbanefolk og få innspill til hva som kan gjøres for å bedre jernbanen. Foto: Tom Kolstad

– Hva tenker du om at én av de tre strekningene ut av Oslo i 5–10 år til får et vesentlig dårligere tilbud enn de to andre, til tross for at flest reiser nettopp her?

– Vi skulle gjerne ha løftet kapasiteten alle steder samtidig. De to andre strekningene der det også er mye folk, er nå ferdige og vår prioritet er nå å få ferdig Follobanen og følge opp videre sydover slik at også denne strekningen skal få et moderne og kapasitetssterkt togtilbud.

Den viktigste enkeltdelen av Follobaneprosjektet er den nye tunnelen som bores ut mellom Oslo og Ski. Foto: Morten Uglum

– Da vi intervjuet deg før du tok over som sjef for direktoratet sa du at et parallelt busstilbud måtte vurderes. Har du lagt bort muligheten?

– Vårt primære mål er å øke kapasiteten i togtilbudet. Det vil vi fortsette å jobbe med, og vi vurderer også om det er nødvendig å sette opp busser i tillegg.

– Men buss må bli en nødløsning. Erfaringene viser at mange heller velger å gå på et overfylt tog enn å benytte busser som er satt opp for å supplere togavgangene. Dette gjør vi derfor ikke før alle muligheter er brukt opp, sier Enger.

Lover å vurdere regiontogstopp på Ås

– Flere lokal- og sentralpolitikere tar nå til orde for å la regiontoget fra Halden stanse på Ås, fra og med desember. Er det noe du vil følge opp?

– Det er et at tiltakene vi vurderer. Det må både vurderes ut fra robustheten i ruteplanen og i forhold til kapasitet. Men det er en utfordring at også disse togene er fulle, så uten at vi får økt kapasiteten i togene er det en lite aktuell løsning.

– Hva vet du i dag om forsøket på å finne dobbeltdekker-vogner til Østfoldbanen?

– Vi har et par interessante tilbud, og håp om å finne en løsning. Men de færreste som melder seg oppfyller kravene vi stiller, så det er for tidlig å konkludere. Det skjer i løpet av høsten.

– Hva skal folk da gjøre?

– Politikerne har vedtatt at all vekst i persontransport skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Her ligger Østfold dårlig an, samtidig som togene på Østfoldbanen allerede ofte er smekkfulle, også på dagtid. Hva skal folk gjøre?

– Det er et faktum at det tar tid å bygge infrastruktur, og dette er nå hovedprioriteten i de årene som ligger fremfor oss. Samtidig kjøpes det hele tiden nytt materiell, og ca. hver tredje uke leveres det nye togsett. Vi jobber aktivt for å øke jernbanens andel av transportarbeidet.

– Hvilke grep som ikke har vært omtalt i Aftenpostens dekning kan tas for å øke kapasiteten på Østfoldbanen?

– Vi ser på muligheter for på kort sikt bedre tilbudet mellom Ås/Vestby og Oslo, spesielt morgen og ettermiddag. Men det er for tidlig å si om vi får det til.

Elisabeth Enger (t.h.) sammen med sjefen for InterCity-utbyggingen i Bane Nor, Anne Siri Haugen. Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix

– Han har ikke alle forutsetningene

– Tidligere NSB-trafikkplanlegger Jon Hamre sier at man allerede i dag kan heve frekvensen vesentlig på Østfoldbanen, uten at det får konsekvenser for Lillestrøm-Asker. Vet han ikke hva han snakker om?

– Jeg ønsker ikke å kommentere hans uttalelser konkret utover det jeg har beskrevet over, men generelt kan jeg si at det er lett å kommentere løsninger hvis man ikke har oversikt over alle forutsetningene som ligger til grunn for den løsningen som er valgt, sier Enger.

Les mer om

  1. InterCity
  2. Follobanen
  3. Tog
  4. Elisabeth Enger