Norge

Skjønner ikke at kols-medisin skal ut av listen

Stortingsrepresentant Bjarne Håkon Hanssen (Ap) er i tvil om hvorfor viktige lungemedisiner tas ut av blåreseptordningen, slik helseminister Dagfinn Høybråten har foreslått.

— Vi må spørre oss om hensikten ved å ta ut av blåreseptordningen viktige lungemedisiner som pasientene har gode erfaringer med, sier stortingsrepresentant Bjarne Håkon Hanssen (ap.) til NTB.

Hansen er nestleder i Stortingets sosialkomité, og reagerer meget sterkt på nyheten torsdag om at Helsedepartementet har vedtatt å fjerne viktige lungemedisiner fra blåreseptordningen fra 1. november i år. Statens legemiddelverk var torsdag formiddag i møte med Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL) om vedtaket i Helsedepartementet.

Revidere listen.

I et brev fra Statens legemiddelverk til legemiddelfirmaene vises det til at man ønsker å revidere listen over kombinasjonspreparater for forebygging av kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Legemiddelverket har funnet at en del av preparatene bare er egnet for astma og ikke for kols, og at de derfor faller utenfor preparatlisten i forskriftene til blå resept.

Det er antatt at mellom 300.000 og 400.000 nordmenn har utviklet kols, som er den kroniske sykdommen som øker hurtigst over hele verden. Sykdommen konstateres oftest hos pasienter fra 50 år og oppover, men stadig yngre mennesker får også diagnosen kols. Årsaken er røyking.

Undersøker

Stortingets flertall uttrykte i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i juni at regjeringen må vurdere trygderefusjon for de medisiner som er anbefalt av Den norske lægeforening for behandling av kronisk obstruktiv lungesykdom. I et brev 7. september i år, på vegne av Arbeiderpartiets stortingsgruppe, minnet Aps representant Asmund Kristoffersen helseminister Dagfinn Høybråten (kr.f.) om stortingsflertallets syn. Flertallet i denne saken består av Ap., Fr.p., SV og Kystpartiet.

Retningslinjene fra legeforeningen anbefaler viktige medisiner som per i dag ikke omfattes av gjeldende refusjonsforskrift.

— Vi må undersøke dette nærmere, for vi er ærlig talt litt i tvil om hva som skjer. Vi ser at legemiddelverket peker på enkelte medisiner og sier at dette er astmamedisin, ikke for kols-behandling. Dette står i sterk kontrast til det pasienter forteller oss. Derfor må vi få vite bakgrunnen for at god medisin blir tatt ut av blåreseptordningen, sier Bjarne Håkon Hanssen til NTB.

(NTB)

Les mer om

  1. Helse