Her planlegges 33 nye asylmottak med 5400 senger. Men det er langtfra nok.

Utlendingdirektoratet har aldri før kunnet gi så mange asylsøkere tak over hodet: Nå finnes det over 24.000 mottaksplasser.

  • UDI har den siste tiden fått inn tilbud om 33 nye asylmottak med plass til 5400 asylsøkere.
  • Etaten håpet på konkurranse om kost og losji for 7500 asylsøkere.
  • Nå må dyrere mottaksplasser trolig kjøpes for å dekke bobehovet.
    På kartet over ser du alle de nye asylmottaksplassene som Utlendingsdirektoratet (UDI) har klart å rigge da man ante konturene av menneskestrømmen som nå rømmer Midtøsten og Afrika.

Historisk kapasitetsrekord

Man har fått på plass nærmere 6000 transittplasser og midlertidige innlosjeringer etter sommeren.

UDI satte denne uken en historisk rekord i å gi asylsøkere tak over hodet:

Kapasiteten er nå på 24.003 plasser både ordinære mottak, plasser til enslige mindreårige asylsøkere, transitt og akuttovernatting.

Les også

UDI jobber på spreng: Se hvor de nye mottaksplassene er blitt opprettet

Men rekordkapasistet er langt fra nok. UDI hadde for kort tid siden prognoser som tilsa behov for å finne bosteder for 7500 nye asylsøkere før jul. I all hast utlyste UDI fem store anbudskonkurranser de ulike UDI-regionene utenom Oslo og Akershus: Vest, Midt-Norge, Sør, Indre Østland og Nord.

Ønsket 7500 plasser – fikk tilbud om 5400

I all hast utlyste UDI fem store anbudskonkurranser om tilsammen 7500 mottaksplasser i de ulike UDI-regionene.

Målet var å få til driftsavtaler med private bedrifter, kommuner og ideelle organisasjoner om mottak med 120–200 plasser. Totalt ønsket man mellom 40 og 60 nye asylmottak i alle deler av landet utenom Oslo og Akershus.

Men da anbudsfristen gikk ut 1. oktober, var det bare kommet inn tilbud om drøyt 4300 faste plasser med mulighet til å utvide til totalt 5400 ordinære asylmottaksplasser.

Men vanlige folk trår til:

— Kort frist og stramme rammer

– Korte frister og krevende betingelser. Det råder nå en misforståelse om at det er veldig lukrativt å drive mottak. Men de økonomiske kravene til UDI er meget stramme. Vi har noen fordeler av å være store og ha kompetansen i grunnen. Vi er en viktig leverandør, og det er naturlig for oss å ta ansvar, selv om vi også rammes hardt når mottakene skal bygges ned, sier administrerende direktør Tor Brekke i selskapet Hero Norge, som står for 2760 av mottaksplasser som UDI nå har fått inn tilbud om.

Hero har planlagt 13 helt nye helt asylmottak – og utvidelse av eksisterende mottak.

Kun én kommune deltar

— Det er ikke overraskende at det ble vanskelig å gi oss det vi ber om på så kort tid. Men vi skulle gjerne fått noen nye operatører på banen, både private og ideelle. Og vi hadde gjerne sett at kommuner selv ser at de er tjent med å ta ansvaret med å drive mottak. De får bedre jo mange nye ansettelser, bedre styring over tjenestebehovet – og så er det overskudd å hente i avtalene, sier direktør Tormod Stavenes i UDI region sør, som koordinerer anbudsarbeidet.

Kristiansand er eneste kommune som har levert tilbud.

  • Se oversikt over alle mottaksplanene i kartet øverst i saken
    Stavenes tør ikke si hvor mange plasser som står igjen når man har gått igjennom tilbudene.

Løsningen blir direktekjøp – og nye utlysninger

— En del av tilbudene kan vi nok ikke kjøpe fordi alle kravene ikke på plass. Deretter må vi gå til direktekjøp av plasser når behovet vokser. Det betyr dyrere korttidsavtaler på maks ett år. Men UDI satser på å lyse ut nye anbud etter at disse plassene åpner fra 1. desember.

Slik vil Norge får flyktningkrisen i fleisen:

Les også

Disse fem utfordringene gir Norge flyktningtrøbbel

For prognosene til UDI oppjusteres nå ukentlig: Denne uken forventet man opp mot 25.000 asylsøkere i år.

– Vi antar at det vil komme mer enn 30.000 asylsøkere neste år, uttalte UDI-direktør Frode Forfang.

Samtidig tør man ikke annet enn å legge beredskapsplaner hvis også disse estimatene sprekker før vinterkulden kommer.