25-åring dømt til fengsel fordi han er svensk

I dommen fra Gulating lagmannsrett understrekes det at domfelte sannsynligvis ville sluppet unna med samfunnsstraff om det ikke var for at han er bosatt i Sverige.

Advokat Odd Rune Torstrup i Advokatfirmaet Torstrup mener at 25-åringen fra Sverige blir diskriminert av norsk rett. I ankeskrivet til Høyesterett viser han til menneskerettighetskonvensjonen.
  • Stavanger Aftenblad

– Denne saken er ikke viktig bare for domfelte, men også rent prinsipielt. En norsk borger vil i Sverige kunne dømmes til samfunnsstraff. En svensk borger blir i Norge dømt til ubetinget fengsel. Her er den norske lovgivningen i utakt med resten av Norden, sier advokat Odd Rune Torstrup i Advokatfirmaet Torstrup til Stavanger Aftenblad.

Torstrup har nå levert et ankeskriv til Høyesterett hvor han blant annet viser til menneskerettighetskonvensjonen artikkel 14, som omhandler forbud mot diskriminering (se faktaboks).

Les hele saken med abonnement