Se den dramatiske videoen fra tunnelbrannen: – Jeg var ikke sikker på at vi skulle klare å komme oss ut

– Det gikk veldig fort. Røykskyen vokste opp i taket. Da vi kom oss inn i bilen, var det så mye røyk at vi nesten ikke så noe, sier Terje Langsrud.

Statens vegvesen offentliggjorde tirsdag overvåkingsbilder fra den dramatiske brannen i Oslofjordtunnelen 5. mai. Den viser hvordan brannen under vogntoget i raskt utvikler seg til en voldsom brann med tett, sort røyk i tunnelen.

Det tok fem minutter fra lastebilen begynte å brenne til den var overtent.

– Videoopptakene viser hvor raskt en slik brann utvikler seg, sier avdelingsdirektør i Vegvesenet, Nils Audun Karbø.

Sjåføren i lastebilen ble reddet ut av en snarrådig forbipasserende, heter det i pressemeldingen. Sjåførene i to biler som ble sittende fast bak traileren reddet seg inn i et evakueringsrom.

«Den snarrådige forbipasserende» var Terje Langsrud, som hadde vært på jobb i Drammen og var på vei hjem til Eidsberg i Østfold da han så flammene under vogntoget foran ham.

Allerede da han passerte så han at det rant drivstoff ned fra motorrommet. Videoen viser hvordan han kjører inn i nødlommen foran vogntoget for å varsle veivesenet med nødtelefonen.

– Det ble en i overkant spennende tur hjem fra jobb, sier Terje Langsrud.

Røykskyene kom raskt

– Jeg skjønte raskt at jeg ikke hadde noe å bidra med når det gjaldt slukking, forteller til Aftenposten.

Når han ser videoen i ettertid, synes han det var en riktig avgjørelse ikke å kaste bort tiden på slukningsforsøk.

– Isteden prøvde jeg å få oppmerksomheten til sjåføren, som løp rundt bilen og ikke virket som om han hadde tenkt på å evakuere.

Langsrud synes han virket desorientert og perpleks, og ropte på ham for å få kontakt.

– Jeg tror ikke han hadde kommet seg hverken ut eller til et evakueringsrom hvis jeg ikke hadde fått ham inn i bilen, sier Langsrud, som tok bilde av situasjonen mens han ropte til sjåføren.

Han la ikke så mye merke til det da, men både bilder og video viser hvor fort røykskyen vokser i tunneltaket, og så kom nedover og nærmere der de sto.

– Jeg fikk bøyd meg ned under røyklaget og tatt en pust med luft før jeg satte meg inn i bilen. Da var jeg ikke sikker på at vi ville klare å komme oss ut. Men jeg visste jeg skulle kjøre mot venstre ut av lommen, og jeg ga full gass oppover gjennom røyken, sier Langsrud.

Serviceteknikeren i ventilasjonsfirmaet Randem og Hübert AS husket på å skru igjen vifteanlegget i bilen, slik at det ikke kom mer røyk inn i bilen enn det allerede var.

Slik så det ut på åstedet for brannen etter at den var slukket.

Kjente trykkbølger fra eksploderende dekk

Han stoppet ved den siste nødtelefonlommen like før tunnelutgangen og varslet veivesenet om at vogntoget var lastet med papir. Mens han var i telefonen, kjente han tre-fire smell og trykkbølger som sannsynligvis var dekkene til vogntoget som eksploderte.

Han synes det var greit å se videoen 11 dager senere og få bekreftet at hans oppfatning av det som skjedde og det faktiske forløpet stemmer noenlunde overens.

– Jeg har ikke fått tunnelskrekk av dette, og har ingen mareritt om natten. Derimot venter jeg på at tunnelen skal åpne igjen, sier Langsrud, som kjører mye i jobben og synes det er en fin snarvei når han skal til Drammens-området.

– Det gikk jo bra. Men det er tankevekkende at den standarden mange utenlandske vogntog har tydeligvis ikke er bra nok til å klare den bratte tunnelen, sier han.

Det er foreløpig ikke klart hva som er årsaken til brannen, men tidligere i mai mente Statens havarikommisjon at funn på brannstedet kan tyde på at det kan dreie seg om et motorhavari.

Mange kjørte inn i den røykfylte tunnelen til tross for røde lys og stengte bommer.

Folk stoppet ikke for rødt lys og bom

Videoovervåkingssystemet i en tunnel fungerer slik at Vegtrafikksentralen varsles umiddelbart om en bil stopper eller det skjer en hendelse. De varsler nødetatene og tunnelen stenges med bom og rødblink for å unngå at folk kjører inn i tunnelen. Samtidig aktiveres skilt i taket der det står «snu og kjør ut igjen», og ledelys viser vegi til nødutganger eller evakueringsrommene som finnes i Oslofjordtunnelen.

– Vegtrafikksentralens trafikkoperatører vet at det kan stå om minutter, og er trent på å håndtere slike situasjoner, forklarer Karbø i en pressemelding på Vegvesenets nettside.

Kjør aldri inn i en tunnel som er stengt med bom eller lys, det er utrolig viktig, sier Karbø . – Å kjøre inn i en stengt tunnel kan sette både ditt eget og andres liv i fare.

Likevel var det mange som ikke stoppet: Bilistene lot seg ikke stoppe hverken av rødt lys eller bom

På et hastemøte etter tunnelbrannen sa veidirektør Terje Moe Gustavsen til Aftenposten at han mener Oslofjordtunnelen har et forsvarlig sikkerhetsnivå. Han ledet en delegasjon fra Statens vegvesen som møtte fylkesordførerne.

Oslofjordtunnelen er fortsatt stengt for rydding og rehabilitering etter brannen, og den åpner tidligst 28.mai.