Justisministeren lar direktøren i Høyesterett (70) fortsette utover normal aldersgrense

Først var direktørstillingen i Norges øverste domstol ledig. Så trakk Høyesterett utlysningen. Nå lar statsråden direktøren gjennom 23 år fortsette i to nye år.

Gunnar Bergby (nederst) har vært direktør i Høyesterett i 23 år. Nå får han lov av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (øverst) å fortsette i jobben to år til.

– Justitiarius, lederen for landets øverste domstol, ønsker at direktøren skal stå lengre i stillingen, og jeg har funnet det naturlig å imøtekomme dette ønsket, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) til Aftenposten.

Som Aftenposten tidligere har omtalt, var direktørstillingen i Norges øverste domstol tidligere i vår utlyst for første gang på 23 år. Søknadsfristen gikk ut den 18. april.

Men da Aftenposten ba om innsyn i søkerlisten etter at fristen hadde gått ut, opplyste nåværende direktør Gunnar Bergby at utlysningen var trukket tilbake.

Per-Willy Amundsen (Frp) er justis- og beredskapsminister. Nå lar han Gunnar Bergby (70) fortsette i stillingen som høyesterettsdirektør.

Justitiarius ba Bergby om å fortsette

I stedet ba justitiarius Toril Marie Øie direktør Gunnar Bergby (70) om å fortsette i jobben to ekstra år utover normal aldersgrense. Det takket han ja til.

Som leder av administrasjonen er direktøren i Høyesterett svært sentral internt i domstolen.

For justitiarius Toril Marie Øie, som leder Høyesterett, er direktøren viktig for at domstolen skal være effektiv. De to samarbeider tett og nært på alle områder.

I februar i fjor ble Toril Marie Øie utnevnt som justitiarius i Høyesterett av daværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Da stillingen ble utlyst skal Øie ikke ha vært klar over at det fantes en rettslig adgang til å forlenge direktørens embete med to år.

– Det er jeg som har misforstått hans mulighet til å fortsette utover 70 år. Jeg har trodd at det har vært et rettslig hinder for det, sa Øie til Aftenposten.

Men det var det ikke. Da Øie ved en tilfeldighet fikk vite at det var adgang til å forlenge embetet, spurte hun den nåværende direktøren om han vil fortsette til han er 72 år.

Med Amundsens godkjenning fortsetter han dermed i embetet han har hatt siden før OL på Lillehammer i 1994.

Bakgrunn: Høyesterettsdirektøren (70) skulle gå av etter 23 år i jobben. Da stillingen var utlyst, ble han bedt om å sitte utover alminnelig aldersgrense.

Har ingen oversikt over hvor mange som får fortsette

Den alminnelige aldersgrensen for offentlige tjenestemenn er 70 år. Men hvis departementet godkjenner det, kan en embetsmann, som er oppnevnt av Kongen i statsråd, fortsette i stillingen utover aldersgrensen.

Ingen kjenner til hvor ofte eller sjeldent det skjer. Arbeids- og sosialdepartementet, som forvalter aldersgrenseloven, sier de ikke har tall på hvor ofte offentlige embetsmenn oppnevnt av Kongen i statsråd har fått en slik godkjennelse de siste ti årene.

Gunnar Bergby har vært direktør i Høyesterett i 23 år. Nå fortsetter han i to år til.

Heller ikke Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som tidligere forvaltet denne loven, har tall som gir noen slik oversikt.

Amundsen bekrefter til Aftenposten at heller ikke hans departement aner noe om det.

– Justis- og beredskapsdepartementet har ingen slik oversikt, sier han.

Han vil ikke svare på hva han tenker om at stillingen som direktør først ble utlyst for deretter å bli trukket tilbake.

– Hva tenker du om å la embetsmenn i slike stillinger fortsette utover 70 år?

– Det er naturlig at hver forespørsel må vurderes konkret, sier Amundsen.