Norge

Svenske kollektivtrafikk-ledere om togteknikken Norge satser 36 milliarder på: – Våre erfaringer skremmer

– Våre erfaringer med signalsystemet skremmer. Passasjerer rammes av svært store problemer med innstilte tog, forsinkelser, lavere kapasitet og plutselige stopp.

Teknikere forbereder installering av Europas nye signalsystem ERTMS på et togsett. Foto: Brian Cliff Olguin, Jernbanemagasinet

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Dette skriver administrerende direktør Helena Leufstadius i bransjeorganisasjonen Svensk Kollektivtrafik, som omfatter 86 prosent av all busstrafikk og 62 prosent av all togtrafikk i Sverige.

Bare for statens utgifter til det nye europeiske signalsystemet ERTMS, kunne man bygget 31 mil med ny jernbane, skriver Leufstadius og hennes kollega Mattias Andersson i stockholmsavisen Svenska Dagbladet.

Tidligere i påsken skrev Aftenposten om supersignalsystemet som også Norge skal innføre, etter planen på alle linjer. Det vil koste staten 36 milliarder kroner.

Systemet har ifølge historiker Helge Ryggvik omfattende problemer rundt om i Europa. Ryvik har nettopp skrevet boken «Sporskiftet – Jernbaneverket 1996–2016».

ERTMS-systemet er i alvorlig teknisk trøbbel, er forsinket, og er kun bygget ut på kortere strekninger her og der, sier forfatteren.

– Utsett innføringen til systemet virker

Konserndirektør Sverre Kjenne i Bane Nor er ansvarlig for innføringen av ERTMS i Norge.

Han fastholder at ERTMS både er nødvendig og vil gi store gevinster for norsk jernbane. I et intervju med Aftenposten forut for artikkelen opplyste han at utbyggingen i Sverige går etter planen.

Men ifølge Svensk Kollektivtrafikk er det svært mye som ikke går på skinner der systemet er tatt i bruk, blant annet på den nye Botniabanan nord i Sverige.

I sitt avisinnlegg skriver Leufstadius og Andersson at de anbefaler å utsette videre innføringen av ERTMS, til det virker.

Innlegget ble publisert i november, men overfor Aftenposten fastslår Andersson at situasjonen er den samme i dag.

– Ingenting skjer. Det er stadig problemer med softwareoppdateringer. Vi forventer at det legges en ny plan fra Trafikverket, sier Mattias Andersson til Aftenposten.

Hindrer trafikk – gir store problemer og øker utgiftene

Her er Svensk Kollektivtrafiks anklager mot ERTMS:

 • Systemet skulle gjøre det lettere å krysse grensene, senke kostnadene og øke kapasiteten. Men resultatet er nye grenser, økte kostnader og store trafikkproblemer.
 • ERTMS svekker jernbanens konkurransekraft, øker regionale kollektivmyndigheter og togselskapenes kostnader, som igjen fører til høyere billettpriser.
 • Tidsplanen for innføring av ERTMS endres og utsettes hele tiden, noe som øker risikoen for feilinvesteringer hos medlemmene.
 • De nye grensene handler om ulike versjoner av ERTMS, linjer med og uten systemet, og ulike leverandørers system som ikke fungerer sammen.
 • Først når neste generasjon ERTMS kommer kan kapasiteten økes. Men den befinner seg på planleggingsstadiet.
 • Sverige har et velfungerende signalsystem, ATC. Å bytte det ut koster staten 31 mrd., og regionale kollektivmyndigheter og togoperatører ytterligere 3–5 mrd. For 31 mrd. kan man bygge 31 mil med ny jernbane.

Det har vært dystre tider på Østfoldbanens Østre linje etter at den ble først i Norge med det nye signalsystemet ERTMS. I 2016 ble hver fjerde avgang innstilt. Foto: Roger Tangen, Bane Nor

Her svarer Bane Nor

Kjenne konstaterer at en teknologisk revolusjon dessverre inneholder risiko og innkjøringsutfordringer.

– Sverige har valgt en annen tilnærming enn Norge, og møter utfordringer. Sverige tilbyr ingen støtte til togoperatører for å bygge om tog. Det medfører betydelige kostnader for togoperatørene, og de har det da ikke travelt med å skifte teknologisk plattform, sier Sverre Kjenne.

Sverre Kjenne, konserndirektør i Bane Nor og ansvarlig for innføring av ERTMS i Norge. Foto: Øystein Grue, Bane Nor

 • Dette er Bane Nor (tidligere Jernbaneverket)s hjemmeside om ERTMS.

Her forklares det hvordan ERTMS fungerer.

Ønsker du enda flere detaljer så klikk her.

Les mer om

 1. ERTMS signalsystem
 2. Jernbane
 3. Bane NOR