Norge

Krass kritikk av fødselsomsorgen i Sykehus-Norge

Norges Kvinne- og familieforbund mener forholdene i fødsels- og barselomsorgen i Norge er uverdige og får følge av Senterpartiets helsepolitiske talskvinne.

Sps helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe mener barselomsorg er i ferd med å forsvinne ut av helsevesenet. Liggetiden på sykehus har sunket drastisk, men kommunene står ikke alltid klar til å følge opp. Her er Toppe i samtale med partileder Trygve Slagsvold Vedum i Arendal onsdag.
  • NTB

Blant forholdene forbundet tar opp er lang reisevei til fødestuen, sykehus som skriver ut nybakte mødre i ekspressfart og mangel på jordmødre i kommunene.

– Selv drektige kyr har adskillig bedre tilbud, uttaler forbundsleder Elisabeth Rusdal.

Senterpartiets helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe er enig:

– Transport av drektige kyr er det strenge regler for, mens i helsevesenets legger en opp til at fødende skal reise. Og så fungerer jo ikke følgetjenesten, det er nærmest en vits, sier hun til NTB.

Kvinner som skal reise over to timer i bil, kan altså ikke regne med å få følge av jordmor.

Toppe ble født i bil. Selv rakk hun akkurat innafor sykehusdøren da hun selv skulle sette barn til verden. Fødende og nybakte mødre fortjener bedre, mener hun:

– Det er verdt å gå i 8. mars-tog for!

Sykehusene svikter

Torsdag skal hun diskutere situasjonen i norsk helsevesen med statsråd Bent Høie (H) og en rad andre helsepolitikere under Arendalsuka. Kvinnen fra anti-sentraliseringspartiet vil denne gangen tale varmt for de store universitetssykehusene. For det er her fødetilbudet svikter nå. De lokale tilbudene har mindre press og følger kvalitetskravene, ifølge rapportene hun får.

– Det har vært en sentralisering og den kampen er på en måte tapt. Nå må vi opprettholde de fødeinstitusjonene som er, sier hun, og påpeker at de aller fleste fødsler skjer på de store sykehusene.

– Foretakene prøver å få de fødende fortere ut av sykehuset. Jeg er ikke imot at det skjer, men når kommunene ikke står klare og tar imot, er det de nyfødte barna og kvinnene som blir skadelidende, sier hun.

Når Bergen får nytt barnesykehus i 2022, får fødeavdelingen om lag like mange rom som i dag, til tross for ventet befolkningsvekst. Sykehuset planlegger for at 40 prosent av de fødende vil bli skrevet ut fra 4 til 24 timer etter fødselen.

Forbundet er i gang med en kartlegging av fødetilbudet og svangerskapsomsorgen. Men slår alt nå fast at det ikke er nok utdannede jordmødre og helsesøstre. Sammen med pengemangel, gjør det at barselkvinner ikke får hjemmebesøkene de skulle hatt, ifølge forbundet.

Det skjer samtidig med at færre skal følges opp på sykehuset i dagene etter fødselen, for eksempel til å komme i gang med ammingen.

– Jeg opplever at barselomsorg blir definert ut som helsetilbud. Man sier det er friske kvinner og friske barn, sier Toppe, som ønsker at oppfølging og veiledning av barselkvinner fortsatt skal ha en plass i norsk helsevesen.

– Må finansieres som akuttilbud

Hun mener årsaken til den negative trenden er at sykehusene er presset og harde effektiviseringskrav. Toppe ønsker at fødselstilbudet skal rammefinansieres, på samme måte som akuttilbud, og ikke finansieres etter innsats.

I debatten torsdag blir politikerne spurt om Norge har kastet bort muligheten til å ha verdens beste helsevesen.

– Vi har verdens beste helsevesen. Det er det viktig å minne om. Men det er en utvikling som er bekymringsfull, som har akselerert de fire siste årene: sentralisering, privatisering, at man ser på helse som butikk, mener Toppe.

Hun mener også at presset på barselkvinner er en følge av pressede sykehus. Og både hun og forbundet mener barselkvinnene er en gruppe som ikke blir så lett hørt.

– Du får mye oppmerksomhet om for eksempel kreftpasienter. Men denne gruppen har kanskje ikke de sterke røstene i ryggen, påpeker stortingspolitikeren.

Les mer om

  1. Kjersti Toppe
  2. Sykehus
  3. Fødsel
  4. Sentralisering