Norge

Syv mistet jobben etter tyvtitting i journaler

19 sykehusansatte har i løpet av de tre siste årene fått advarsler, krass kritikk eller er blitt oppsagt på grunn av snoking i pasientjournaler. Minoritetskvinner er særlig utsatt for snokingen.

Syv ansatte har mistet jobben ved norske sykehus etter tyvtitting i pasientjournaler.

Syv ansatte er fjernet fra jobben sin. Ytterligere tolv har fått advarsler eller krass kritikk. Det viser en oversikt VG har innhentet fra helseregionene og Helsetilsynet i fylkene.

– Dette er trolig bare en liten topp av et isfjell, sier seniorrådgiver Cecilie Rønnevik Hun får støtte i denne beskrivelsen av avdelingsdirektør Gorm Grammeltvedt i Statens helsetilsyn.

Kjendiser

Flertallet av dem som er avslørt, er helsesekretærer eller sykepleiere. Et par av snokerne er leger. De fleste av ofrene er nære eller fjerne bekjente, familie eller kolleger av snokeren.

Kjente personer er også spesielt utsatt. Det samme er kvinner fra minoritetsmiljøer, ifølge VG.

– Jenter som for eksempel har tatt abort kan bli helt ødelagt av at slike opplysninger kommer ut, sier en nordafrikansk kvinne til VG.

Kvinnen, som er i 20-årene, har selv opplevd at uvedkommende har gått inn på hennes egen pasientjournal. Hun kjenner til at det både blant helsesekretærer og sykepleiere med minoritetsbakgrunn finnes ivrige snokere i sykehusenes pasientjournaler.

Selv har hun nå lukket sin egen pasientjournal for å forhindre ulovlig lesing av følsomme helseopplysninger.

– Jeg mistenker, og har fått bekreftet at det på Legevakten og Ullevål nærmest er en hobby blant noen av helsesekretærene og medisinsekretærene å snoke i andres journaler.

Det er snakk om sekretærer som befinner seg i min bekjentskapskrets og som er av samme etniske bakgrunn som meg, skriver kvinnen i et brev til Legevakten.

Les også

  1. Kolleger snoket i journalen til lege

  2. Frykter misbruk av pasientinfo