- Mot kristen tro

  • Dette er på klar kollisjonskurs med kristen tro, sier lagtingspresident Inge Lønning (H).

Han sier at han ville rådet prinsesse Märtha Louise til å avstå fra slik virksomhet som hun profilerer gjennom sitt Astarte Education. Lønning har bakgrunn som professor i teologi. — Det som formidles på nettstedet, minner mer om den religion Snorre beskriver som den rådende i Norge før kristendommen, nemlig en tro på egen kraft. Etter mine begreper lar det seg ikke kombinere med en kristen gudstro, sier Lønning. - Skader dette kongehuset?- Formelt er prinsesse Märtha Louise fristilt. Hun fraskrev seg en offisiell tittel fordi det ikke var forenlig med hennes forretningsvirksomhet, som har vært publisering og opptredener. Det er mer komplisert hvis hun utvikler noe som innebærer at hun står for et alternativt livssyn som appellerer til noen, men som andre har store problemer med.- Vi har et statskirkesystem der Kongen er pålagt å være den øverste styrer. Det er ikke problemfritt hvis folk så nær knyttet til Kongen propaganderer et alternativt livssyn, sier Lønning.- Det er en uheldig sammenblanding av roller.Stortingets visepresident, Carl I. Hagen (Frp), påpeker at dette er en del av prinsessens næringsvirksomhet.- Om det hun gjør er klokt eller litt spesielt, får folk flest ha sin mening om. Jeg tror ikke det får betydning for folks syn på kongehuset eller kongedømmet, sier han. - Jeg tror det bekrefter at prinsesse Märtha Louise går sine egne veier, og at hun er modig nok til å utfordre det vanlige, sier Hagen.