Planlegger for 35.000 asylsøkere i år

Regjeringen regner med at det kommer 35.000 asylsøkere til Norge i år. Av dem er det 30.000 ukrainere.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Beregningsutvalget for utlendingsforvaltningen kom i dag med et foreløpig scenario for at det kan komme 35.000 asylsøkere til Norge i 2022, melder regjeringen i en pressemelding.

De regner med at det kommer 30.000 fra Ukraina.

Scenarioet baserer seg på ukrainske flyktninger som kommer til Norge på egen hånd. En eventuell overføring av flyktninger fra naboland vil komme i tillegg.

– Dette er et anslag. Regjeringer legger også beredskapsplaner for at tallet kan bli høyere. Det er viktig å understreke at situasjonen endrer seg raskt, avhengig av hvordan krigen i Ukraina utvikler seg. Vi ser allerede at ankomstene til Norge øker, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Rask behandling

I pressemeldingen står det videre at behandlingen av søknadene kan gå raskere enn vanlig.

Arbeids- og inkluderingsministeren har bedt IMDi gjøre en kartlegging av kommunenes kapasitet til å bosette. Kommunene har foreløpig meldt tilbake at de kan ta imot 22.000 i år.

IMDi vil i løpet av uken sende en anmodning til kommunene basert på de nye prognosene.