Norge

Treholt-dommen korrekt underskrevet

Treholt-dommen er riktig underskrevet, og originaleksemplaret har aldri vært på avveie. Dette understreker førstelagmann Nils Erik Lie ved Borgarting lagmannsrett.

Arne Treholts advokat, Harald Stabell, mener at dommernes underskrifter mangler og at gjenopptakelseskommisjonen må vurdere om hele dommen derfor er ugyldig.

— Det blir fortsatt forsøkt skapt et inntrykk av at dommen i straffesaken mot Arne Treholt ikke er underskrevet på riktig måte, og at originaleksemplaret av dommen har vært på avveie. Ingen av delene er korrekte, sier Lie.

Treholt ble i 1985 dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen, men ble benådet i 1992. Han har hele tiden hevdet at han er uskyldig.

Les også

  1. Den opprinnelige Treholt-dommen funnet

  2. Finner ikke Treholt-dom

  3. - Treholt-dommen kan være forfalsket