Sterk uenighet i Forsvaret om å avslutte beredskapsavtale med det sivile Norge

Stikk i strid med råd fra Forsvarets operative hovedkvarter avslutter Forsvaret nå en av sine største beredskapsavtaler med det sivile Norge.

I juni 2021 overtok generalmajor Lars Christian Aamodt (t.h.) som sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon. Han overtok etter sivile Petter Jansen (t.v.), som i 2015 sørget for en stor beredskapsavtale mellom Forsvaret og Wilhelmsen-gruppen. Aamodt gikk inn for å videreføre avtalen. Han vant ikke gehør hos forsvarsledelsen med forsvarssjef Eirik Kristoffersen (i midten).

At beredskapsavtalen ikke blir videreført, innebærer at Forsvaret mister kontrollen over den nedlagte ubåtbasen Olavsvern ved Tromsø. Den er jevnlig brukt av allierte soldater mens de trener i Norge.

Siden 2015 har Wilhelmsen-gruppen gjennom selskapet Wilnor hjulpet Forsvaret med å frakte og lagre store mengder militært materiell.

Les hele saken med abonnement