Derfor bygde de Tretten bru i tre

Det skulle se pent ut. Og ingeniørene trengte et lett materiale. Svaret: treverk.

Det jobbes med å kartlegge hvorfor trebroen på Tretten kollapset.

Mer trafikk. Mer tungtransport fra vestsiden av Gudbrandsdalslågen. Den gamle broen fra 1895 hadde gjort sitt. Tretten skulle få en ny bro.

Broen sto klar i 2012, men arbeidet startet tilbake i 2003. Det fremgår av et notat fra en internasjonal konferanse om trebroer i Las Vegas fra 2013.

Det ble skrevet av norske ingeniører og arkitekter fra Norconsult, Plan arkitekter og Statens vegvesen.

Notatet handlet om Tretten bru. Det hadde tittelen «Timber and Steel in Harmony».

100 års levetid

På konferansen fortalte de at broen skulle ha 100 års levetid, blant annet takket være impregnering av treverket. I 2003 og 2004 ble det holdt møter for planlegging av broen.

Men hvorfor ble den bygget i tre? Det kunne ingeniørene fortelle fagfellene under konferansen på den amerikanske vestkysten.

  • Norges vassdrags- og energidirektorat var restriktive når det kom til å etablere nye fundamenter i elven. En vanlig betongbro ble derfor utelukket.
  • Det ble lagt ekstra vekt på estetikken, fordi broen var så synlig både fra veien og sentrum i Tretten. Estetikk samt begrensninger på E6 gjorde at man ikke ville lage en bro som besto av en kombinasjon av betong og ståldragere. Man falt ned på en ny såkalt fagverksbro.
  • Da man skulle velge materiale, så man til Flisa, et par timer kjøring sørøstover i Innlandet. De forrige broene, fundamentene og størrelsen var sammenlignbare på Flisa og på Tretten. Også på Flisa hadde man brukt de gamle fundamentene.
  • Men en forutsetning for å kunne bruke gamle fundamenter er at det som skal ligge oppå dem, ikke er for tungt.

Svaret: treverk. Treverket er både stivt og lett, heter det i ingeniørenes notat.

Aftenposten forsøkte tirsdag å få tak i forfatterne bak notatet, men uten hell. Norconsult sa mandag at de har satt ned en gruppe som skal se på kollapsen sammen med Statens vegvesen. Selskapet har ingen ytterligere kommentarer.

Slik ser fagverksbroen Tretten bru ut.

La inn ekstra forsterkninger

Ingeniørene gjorde analyser av broens bæreevne. De skriver at de la inn ekstra forsterkninger noen steder for å være på den sikre siden.

Blant annet skriver de at det mest kritiske området var ved det nye fundamentet nær E6. Det kommer av at treverk er sterkere når det trykkes sammen, enn når det tøyes. Enden av det lengste spennet, der overbygningen smalest og kraften størst, var ved dette fundamentet.

Derfor gjorde man bjelkene nærmest dette punktet stivere. Man valgte også en annen klasse av limtre, som skulle tåle mer strekk, heter det i notatet fra ingeniørene.

Stålet ble laget i Danmark og montert i Tsjekkia. Deretter ble det fraktet til Moelven. Broen ble delt i seks deler, der de lengste var 23,4 meter.

Treverket og stålet ble montert sammen på gulvet i fabrikken i Moelven. De ble deretter koblet fra hverandre, og treverket ble impregnert med kreosot – stoffet som skulle gjøre at treverket holdt i 100 år.

I april 2012 ble delene fraktet til Tretten, der de ble montert sammen igjen og heist på plass. 12. juni 2012 åpnet broen. 148 meter tre og stål i harmoni. Ti år senere, 15. august 2022, falt den sammen.