Årstid, immunitet i befolkningen og alder påvirker sannsynligheten for en ny smittebølge

FHI mener det er for tidlig å si hvordan omikron-varianten av viruset vil oppføre seg i Europa

Norske gater har til tider folketomme i løpet av pandemien. FHI-overlege Preben Aavitsland tror kanskje et eventuelt nytt utbrudd på grunn av omikron-varianten kan slås ned uten nedstengninger.
  • Vilde Bratland Hansen

Søndag formiddag la Folkehelseinstituttet (FHI) frem en risikorapport om den nye omikron-varianten.

Der slås det fast at viruset foreløpig ikke er oppdaget i Norge. Men ifølge rapporten vil omikron med stor grad av sannsynlighet spres i løpet av de kommende månedene. I starten kan det være snakk om få tilfeller.

Overlege i FHI Preben Aavitsland sier til Aftenposten at årets julefeiring kan bli begrenset av den nye varianten. Men han tror ikke det går så raskt.

FHI tror omikron-varianten vil spre seg i Norge i løpet av to til tre måneder. Aavitsland ser samtidig ikke bort fra at viruset «kommer i morgen»

– Kanskje er viruset her allerede, sier han.

– Hva må til for at det skal bli så strenge tiltak som i desember i fjor?

– Tiltak styres etter hvor stor belastning helsetjenesten, og særlig sykehusene, opplever, uansett hvilken variant som er på ferde.

Da deltasmitten fikk spre seg i Nordre Follo i januar, ble til slutt hele Oslo-regionen stengt ned. Aavitsland tror ikke det samme vil skje nå.

– Det er ikke sikkert det er nødvendig med noen nedstengning for å slå ned et utbrudd. De fleste utbrudd det siste året har kommunene slått ned uten nedstengning, påpeker han.

FHI ser ikke bort fra at varianten kan resultere i en ny smittebølge i Sør-Afrika, et land med lav befolkningsimmunitet. Men de synes det er for tidlig å konkludere med hvordan varianten vil oppføre seg i europeiske land.

Vil muligens oppføre seg annerledes i Europa

FHI ser ikke bort fra at varianten kan resultere i en ny smittebølge i Sør-Afrika, et land med lav befolkningsimmunitet. Men de mener det er for tidlig å si hvordan omikron vil oppføre seg i Europa.

Ifølge Aavitsland er det tre grunner til det:

  • Årstid: Det er tidlig sommer i Sør-Afrika nå. I Europa er det tidlig vinter. Luftveisvirus trives tradisjonelt bedre om vinteren.
  • Immunitet i befolkningen. I Sør-Afrika er om lag 25 prosent vaksinert. Minst like mange har i tillegg hatt infeksjonen. I Europa er gjerne 70–80 prosent av befolkningen vaksinert. Ytterligere noen prosent har hatt infeksjonen. Den europeiske befolkningen er nok bedre beskyttet.
  • Alderssammensetning. Sør-Afrika har en yngre befolkning enn Europa. Viruset er farligere jo eldre man er.

Hvor god beskyttelse gir vaksinen?

Foreløpig er FHIs konklusjon at det er lite sannsynlig at varianten gir mer alvorlig sykdom. Men de tror den er mer smittsom enn deltavarianten.

De vet imidlertid ikke om den nye varianten gir andre symptomer enn delta. Hvor god beskyttelse vaksinen gir mot omikron-varianten, er også usikkert:

– Generelt vet vi at det skal mye til å slå ut vaksinebeskyttelsen mot alvorlig sykdom. Vi regner med at beskyttelsen kan være noe svekket, men dette vil vi få mer klarhet i etter hvert, sier Aavitsland.

Direktør Camilla Stoltenberg i FHI påpeker at det fremdeles er stor usikkerhet om variantens egenskaper og den videre utviklingen.

– Kunnskapen vil øke dag for dag fremover, sier hun.

Den nye varianten av koronaviruset ble først oppdaget i Sør-Afrika. Den har fått navnet omikron.

Påvist i en rekke land

Instituttets undersøkelser viser foreløpig at selvtestene klarer å fange opp omikron-varianten. Dersom testene skulle vise seg å ha betydelig lavere sensitivitet for omikron-varianten, vil det kunne få alvorlige konsekvenser. Da blir hurtigtestene mindre verdifulle, og det blir større pågang hos helsevesenet.

Søndag formiddag er omikron-varianten påvist i Danmark, Australia, Nederland, Belgia, Storbritannia, Tyskland, Østerrike og Tsjekkia – i de fleste tilfellene hos reisende fra Sør-Afrika.

Fredag morgen landet to fly fra Sør-Afrika på den internasjonale flyplassen Schiphol i Nederland. Blant disse var 61 koronasmittet, og 13 fikk påvist omikron-varianten.

Ifølge FHI er det ikke sikkert at omikron-varianten oppsto i Sør-Afrika.