FHI: Kvinner som opplevde blødninger, bør kontakte lege før de tar dose tre

Helsepersonell anbefales nå å ta en tredje dose med vaksine. Men kvinner som har opplevd blødningsforstyrrelser etter vaksinen mot covid-19, bør snakke med lege før de tar dose tre.

Kvinner som opplevde store blødninger etter vaksinedose én eller to, bør vurdere med legen sin om de skal ta dose tre.

Det er rådet fra Folkehelseinstituttet.

Alle over 65 år og helsepersonell blir nå anbefalt å ta dose tre mot covid-19. Helsepersonell fikk som kjent dose to like etter de eldste.

Lill Trogstad ved FHI sier at vaksinasjon med dose tre til kvinner som har opplevd blødningsforstyrrelser er en individuell vurdering. Hun er lege og prosjektleder ved Avdeling for metodeutvikling og analyse.

– Vi har ikke data pr. i dag som kan si noe om risikoen for gjentagelse etter ny dose, og vi har så langt ikke sikker kunnskap om sammenhengen mellom koronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelser.

Trogstad er prosjektleder for en stort studie som pågår nettopp om vaksiner og blødningsforstyrrelser.

Kraftig menstruasjon

Legemiddelverket har fått mange meldinger om menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger etter vaksinen. Dette skrev de i en pressemelding torsdag.

  • De fleste meldingene om menstruasjonsforstyrrelser gjelder kvinner i alderen 20–49 år.
  • Mindre enn 10 prosent av meldingene om menstruasjonsforstyrrelsene klassifiseres som alvorlige.

Sammen med FHI forsøker de å avklare en eventuell årsakssammenheng.

Snakk med legen

Lill Trogstad anbefaler kvinner som har hatt blødninger å vurdere om de skal ta dose tre sammen med sin egen lege.

– Blant vurderingene er om man selv har høy risiko for alvorlig covid-19 sykdom og derfor kan ha nytte av en oppfriskningsdose. Det bør også vektlegges om man er helsepersonell og har kontakt med sårbare pasientgrupper, sier hun.

Vet hverken om det er sammenheng eller unormalt

Ifølge Legemiddelverket er det forventet at noen vil oppleve menstruasjonsforstyrrelser og uventede underlivsblødninger når mange blir vaksinert.

Foreløpig vet man ikke om dette opptrer hyppigere etter vaksinering enn normalt.

– Vi vet ikke hva som eventuelt er mekanismen, men vi kan ikke utelukke en sammenheng. Det er kjent at blant annet stress, operasjoner, sykdom og vekttap kan forstyrre menstruasjonssyklus. Det er derfor ikke utenkelig at en immunrespons etter vaksinering kan medføre forstyrrelser av menstruasjonssyklus, sier Sigurd Hortemo, overlege i Legemiddelverket.

De fleste meldingene er fra kvinner i fertil alder, men vi har også fått meldinger fra kvinner som opplever uventede underlivsblødninger etter overgangsalder.