Spesialenheten etterforsker mulig tjenestefeil i Baneheia-saken

Det opplyser Spesialenheten for politisaker i en pressemelding.

Flyfoto over Kristiansand. Baneheia ligger i grøntområdet på toppen av bildet.

Grunnlaget for etterforskningen er politiets forberedelse av Gjenopptakelseskommisjonens behandling av Baneheia-saken.

I 2021 ble det vedtatt å gjenoppta saken. Under Oslo politidistrikts nye etterforskning av saken, kom det frem at Jan Helge Andersen har hatt en tidligere straffesak som ble etterforsket i 2009. Den ble det ikke opplyst om fra Agder politidistrikt i forbindelses med gjenopptagelsesbegjæringen.

– Det ble i stedet uttrykt at det ikke forelå opplysninger om at Andersen tidligere har forgrepet seg mot voksne eller barn, skriver Spesialenheten i pressemeldingen.

Spesialenheten skriver videre at de har iverksatt etterforskning for mulige tjenestefeil for å avklare om det forsettlig eller uaktsomt er holdt tilbake relevante opplysninger for påtalemyndigheten og Gjenopptakelseskommisjonen.

– Etterforskningen består blant annet i å gjennomføre avhør og innhente dokumentasjon, utdyper Spesialenheten.

Etterforskningen antas ferdig i første halvdel av september i år.

Arvid Sjødin har vært Viggo Kristiansens forsvarer. Han mener det er på høy tid med en etterforskning.

– På høy tid

Arvid Sjødin er Viggo Kristiansens forsvarer. Han sier følgende om at Spesialenheten nå er koblet inn:

– Jeg tenker det er på høy tid. Vi ser frem til å se konklusjonene fra etterforskningen. Vi har ikke vært kjent med at Spesialenheten har startet denne etterforskningen, før pressemeldingen kom. Det er ikke noe som er initiert fra vår side.

I en e-post til Aftenposten skriver politimester i Agder politidistrikt, Kjerstin Askholt, at de er kjent med at det blir en egen etterforskning av forhold rundt 2009-saken fra Spesialenheten.

– Vi mener det er riktig med en slik etterforskning i en så alvorlig sak som Baneheia-saken. Alle forhold må belyses, også dette. Det er viktig for legitimitet.

Advokat Svein Holden, Jan Helge Andersens forsvarer, sier til Aftenposten at han ikke ønsker å uttale seg i denne saken:

– Ingen kommentar.

Har én eller flere mistenkte

Etterforskningsleder i saken, Halvor Hjelm-Hansen, forteller til Aftenposten at de har etterforsket saken siden juni.

– Vi hadde en vurdering av dette i tiden fra mai 2022 som ledet til at vi hadde et grunnlag til å starte etterforskning i midten av juni, sier Hjelm-Hansen.

Han forteller videre at de har gjennomført flere avhør og innhentet en god del saksdokumentasjon.

– Men jeg kan ikke si noe om antall mistenkte. Jeg kan bekrefte at det er én eller flere mistenkte i saken, men kan ikke si hvor vidt én eller flere har status som mistenkt, forklarer Hjelm-Hansen.

Han sier videre at de har tatt flere avhør:

– Dette er både mistenkt- og vitneavhør.

Hjelm-Hansen trekker frem at det er håndteringen hos Agder politidistrikt i tiden forut for statsadvokatens uttalelse til Gjenopptakelseskommisjonen i 2019 som er mest interessant.

I mai 2019 ble det fra påtalemyndigheten uttrykt at det ikke forelå opplysninger om saksforhold der Jan Helge Andersen kan ha forgrepet seg på voksne eller barn, sier Hjelm-Hansen.

– Vi undersøker nå om det er begått tjenestefeil i tiden forut for statsadvokatens uttalelse. Det kan også være relevant å få mer opplysninger om det har vært noe kommunikasjon mellom Agder politidistrikt og statsadvokaten i tiden fra 2009, sier Hjelm-Hansen.

Siv Hallgren, leder for Gjenopptakelseskommisjonen, sier til Aftenposten at hun ikke ønsker å uttale seg i denne saken.