Norge

Flere høytlønnede stiller til valg

#MÅVITE. Antallet kommunestyrekandidater som tjener over en halv million kroner, har økt drastisk.

0107politkerlønn.pdf
  • Shaghayegh Yousefi

Flere og flere høytlønnede stiller til valg. Mens kun 26 prosent av befolkningen tjener en halv million eller mer, har 43 prosent av dem som stiller til valg så høy inntekt.

Listekandidater til høstens kommunevalg som tjener 500.000 kroner i året eller mer, har økt. Mens bare 14 prosent av listekandidatene var i en slik høylønnsgruppe før valget i 2007, tjener hele 43 prosent av dem som stiller i kommunene i år, over en halv million i året.

Tallene som legges til grunn for høstens kandidater, er bruttoinntekten i 2013. SSB opererer med gruppen 500.000 eller mer, og gruppen er dermed ikke videre differensiert.

I befolkningen ellers har økningen vært lavere. I 2007 tjente 14 prosent av befolkningen en halv million eller mer, og 14 prosent av det årets kommunestyrekandidater tjente over en halv million. Tilsvarende forhold for årets kandidater er altså 26 prosent og 43 prosent.

Store partiforskjeller

Økningen er forskjellig fordelt på de ulike partiene. Høyre har flest høytlønnede blant sine listekandidater: I 2007 tjente 30 prosent av partiets kandidater 500.000 eller mer. Ved årets valg er dette tallet økt til 57 prosent. KrF har ved årets valg færrest i høylønnssjiktet med sine 38 prosent, en økning fra 10 prosent i 2007. Både Rødt og Miljøpartiet De Grønne er inkludert i statistikken for partiene, men da under «andre lister».

De som tjener 200.000 eller mindre, er derimot underrepresentert i valglistene. Mens 24 prosent av befolkningen faller inn under denne gruppen, er det kun 7 prosent av listekandidatene som selv tjener under 200.000 kroner.

Også her er det forskjeller på partiene. Mens 13 prosent av dem som stiller til valg for Sosialistisk Venstreparti og Fremskrittspartiet er i denne lavlønnsgruppen, er tilsvarende prosentandel for Arbeiderpartiet og Høyre 10 prosent.

Regionale forskjeller

Forskjellene er også store på tvers av fylkene. En av to som stiller til valg i Akershus i år, tjener en halv million eller mer, og i Rogaland er tallet enda høyere. Kun en tredjedel av befolkningen i disse fylkene tjener like mye. I motsatt ende av skalaen finner vi Hedmark, der bare 37 prosent av listekandidatene tjener en halv million eller mer. Tallet for den øvrige befolkningen i fylket er 19 prosent.

- Skal gjenspeile folket

- Hva slags bakgrunn og erfaringer representantene har, er av betydning, og det kan påvirke hva de velger å engasjere seg i. Det er et ideal at representantene skal gjenspeile folket. Men det viktigste er jo at man er valgt inn på et politisk program, sier Jo Saglie. Han er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og jobber for tiden med lokaldemokrati.

Saglie er ikke overrasket over at det er forskjeller mellom partiene.

- Tradisjonelt har partiene representert ulike samfunnsgrupper og sosiale lag. Det gjenspeiles fortsatt i rekrutteringen i partiene. Men det er også forskjeller på i hvilken grad partiene rekrutterer folk i en livsfase med lavere inntekt.

- Det viktigste er at politikerne ivaretar interessene til velgerne. Da spiller det ikke noe rolle om man har høy eller lav inntekt. Det er engasjementet for lokalmiljøet som teller, sier Lars Arne Ryssdal, generalsekretær i Høyre.

Les også

  1. 5 grafer som viser hvem som kommer til å styre Kommune-Norge etter valget

  2. De grønne på vippen i Oslo-måling