Faktisk.no: Smitten blant unge er 100 ganger så høy som NRK hevdet

Smitten blant unge er 100 ganger så høy som NRK hevdet.

Programleder Fredrik Solvang presenterer tallene for FHI-direktør Camilla Stoltenberg og helsedirektør Bjørn Guldvog.

«I ukene 5-10 (...) i Oslo, det verst rammede fylket, hadde 0,05 prosent av 0-17-åringene [som hadde testet seg], covid.»

Fredrik Solvang, 06.04.2021, NRK Debatten

Det stemmer ikke at bare 0,05 prosent av dem mellom 0 og 17 år som ble testet for covid-19 i Oslo mellom uke 5 og 10, testet positivt. Tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) viser at det riktige tallet er 5 prosent, som er 100 ganger så høyt som det Solvang hevdet i Debatten på NRK. NRK har beklaget feilen.

Debatten på NRK 6. april handlet blant annet om når det norske samfunnet kan gjenåpnes, og om hvilke konsekvenser koronatiltakene har for barn og unge.

Tidlig i programmet ble Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet (FHI), og helsedirektør Bjørn Guldvog konfrontert av programleder Fredrik Solvang, som hevdet at smitten blant de unge hadde vært svært lav.

På et kart bak Solvang dukket det opp tall som skulle vise hvor stor andel av de unge mellom 0 og 9 år og mellom 10 og 17 som hadde tatt en koronatest, som hadde testet positivt fra uke 5 til uke 10. Tallene var fordelt på en del av landets fylker, og var ifølge Solvang hentet fra FHI.

Og det var oppsiktsvekkende tall. I Oslo var det 0,05 prosent av dem mellom 0 og 17 som hadde blitt testet, som hadde fått påvist smitte, ifølge NRKs tall. I Viken var tallet lavere, 0,04 prosent.

Helsedirektør Guldvog stusset over tallene og ga uttrykk for at han trodde de var for lave. Det gjorde han rett i.

I realiteten var nemlig andelen smittede blant de unge hundre ganger så høy som det Solvang hevdet i uke 5 til 10.

Faktisk.no har tatt kontakt med FHI for å spørre om tallgrunnlaget. Vi har fått en tabell som viser andelen smittede blant de som har testet seg i de aktuelle aldersgruppene i hvert fylke i aldersgruppene Solvang omtalte.

Disse andelene er ikke regnet om til prosent, men ble likevel presentert som prosenttall på Debatten.

Konsekvensen er at Oslo, der andelen smittede blant dem i aldersgruppen 0-17 år som hadde testet seg for covid-19 er på 5 prosent, ble til 0,05 prosent på NRK.

FHI bekrefter at det er nettopp dette som har skjedd. I en e-post skriver de:

– Vi erfarer at NRK har satt et prosenttegn bak andelene og dermed fått 100 ganger så lave tall som det som er korrekt. Dette er samme tabell som FHI ga til NRK.

Ved å regne om andelen til prosenttall, ser vi at smitten ganske riktig er 100 ganger høyere enn det Solvang hevdet:

2 Lave positivandeler - Infogram

FHIs nettsteder sier også direktør Camilla Stoltenberg følgende:

– Jeg ble overrasket over å bli presentert direkte på TV for prosentandeler jeg ikke kjente igjen. NRKs tall fra FHI var ukjente for meg på forhånd og generelt mener jeg det er svært viktig alltid å vise både andeler og antall, sier Camilla Stoltenberg.

Programleder Fredrik Solvang har beklaget feilen i et innlegg publisert på Instagram. I innlegget skriver han følgende:

– Her går det helt i ball. Debatten har kommet i skade for å forveksle andeler og prosenter, så når jeg feks sier at bare 0,05 % av de testede i Oslo hadde covid-19, er det riktige 5 %. FHIs tall viser at i uke 5-10 økte smitten maksimalt blant barn og unge under 17 år til fem prosent i det verst rammede fylket, Oslo. Beklager feilen! Vi kommer til å rette det i Kveldsnytt og på nrk.no.

Da Faktisk.no tok kontakt, var NRK ved redaktør Knut Magnus Berge rask til å bekrefte og beklage feilen.

I en e-post skriver Berge følgende:

– Det er riktig. Vi brukte feil tall, statistikken blei rett og slett lest feil. Vi har korrigert dette på våre nettsider og korrigerer også i Kveldsnytt. Og beklagar feilen.

Les faktasjekken på Faktisk.no