Ap vil ikke gi for mange fordeler med vaksinepass

Hvilke fordeler skal gis til dem som er vaksinert? Partier på Stortinget vil la dem reise igjen. Men Senterpartiet er kritisk.

Ingvild Kjerkol er helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Hun mener Norge bør inngå i et nordisk samarbeid med vaksinepass.

Hvilke fordeler skal et norsk vaksinepass gi? Det er ennå ikke bestemt. Men regjeringen jobber med saken.

Noen vil at de vaksinerte skal få reise utenlands. I enkelte land kan vaksinepass gi tilgang til restauranter, kinoer og fotballkamper.

Folkehelseinstituttet (FHI) er imidlertid ikke udelt positive. De ser en rekke etiske dilemmaer, som diskriminering.

EU har foreslått et vaksinepass. Det skal la folk reise innad i unionen når de har fått vaksinen. Nordiske land som Sverige, Island og Danmark er positive.

Helsedepartementet jobber fortsatt med å avklare i hvilke situasjoner Norge kan ta i bruk et vaksinepass.

– Reising er et av de mest aktuelle punktene. Før det konkluderes, trenger vi mer kunnskap om vaksinenes effekt på smittespredning og mot nye virusvarianter, sier statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H).

Vi vil ikke få egne festivaler for dem som er vaksinert. Heller ikke holde kjøpesentre åpne bare for de vaksinerte. Det har regjeringen vært tydelig på tidligere.

– Ikke greit

Arbeiderpartiet ønsker et godt og sikkert system for å legitimere de som er vaksinert, sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol.

– WHO fraråder foreløpig vaksinepass som erstatning for andre smitteverntiltak, men det kan endre seg, legger hun til.

Ap mener Norge bør bli med i et nordisk samarbeid.

– Norge er avhengig av svenske og danske intensivsykepleiere, sier hun.

Hun er imidlertid kritisk til å gjenåpne Norge med et vaksinepass. De unge og friske er de som står sist i vaksinekøen og har mistet mye, peker hun på.

– Det er ikke greit hvis de fortsatt må sitte hjemme mens besteforeldrene kan gå på konsert, treffe venner, reise og bevege seg fritt, sier Kjerkol.

– Det kan skape A- og B-lag. I verste fall undergraver det smittevernarbeidet. Det kan føre oss i en retning av et samfunn vi ikke ønsker, sier hun.

– Rett og rimelig å la dem reise

Fremskrittspartiet er positivt til vaksinepass. Det kan gi kontroll på importsmitten, håper partiet.

– Å øke min og din frihet er positivt. Det kan få flere ut. Vi frykter folkehelsen etter pandemien. Mange har sittet hjemme isolert, sier Morten Stordalen.

Han er helsepolitisk talsperson i Frp.

Helsepolitisk talsperson Morten Stordalen i Fremskrittspartiet.

– Det vil også gi reiselivet et løft, sier han.

– Er Frp bekymret for at et vaksinepass kan diskriminere og forskjellsbehandle?

– De første som vaksineres, er de eldste. De har sittet isolert lengst. Det er rett og rimelig å la dem reise mer, sier han.

– Så dere deler ikke FHIs bekymringer om diskriminering?

– Nei. Regjeringen sier at det kommer flere vaksiner. De fleste vil være vaksinert i løpet av sommeren.

Sp: Fremmed tankegang

Senterpartiet har ikke diskutert vaksinepasset internt ennå. Helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe deler likevel sine tanker.

Helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe i Senterpartiet frykter forskjellsbehandling ved innføring av vaksinepass.

– Et vaksinepass er både medisinsk og etisk problematisk å innføre, sier hun.

Oppsiden er å få livet og samfunnet tilbake igjen, mener Toppe. Men hun ser også problemer ved å gi friheter basert på et helsetiltak.

– Det kan bli urettferdig. Skal de som har ventet lenge på vaksinen, straffes, mens 50-åringer får reise til Syden? Det går nesten ikke an, mener Toppe.

Toppe har ingen konkrete meninger om hva det bør brukes til.

– Begrepet er nytt. Tankegangen er nokså fremmed. Det er veldig vanskelig å vurdere hvor grensene skal gå, sier hun.