Norge

Tidligere politiansatt dømt for snoking i politiets registre

En ansatt i Politiets utlendingsenhet fikk sparken etter å ha snoket i politiets registre. Borgarting lagmannsrett har nå funnet ham skyldig også i flere andre straffbare forhold.

En tidligere ansatt i Politiets utlendingsenhet PU er dømt for å ha snoket i politiets straffesaksregister, for å ha jukset med overtid og for å ha stjålet pepperspray og batong.

  • Håkon Letvik

Snoking i registrene var vanlig på arbeidsplassen, forklarte han i retten.

  • Det er noe alle på arbeidsplassen gjør, og selv sjefene vet om dette, uten at det blir påtalt, forklarte han i retten.

Den 46 år gamle mannen er dømt i Borgarting lagmannsrett til 36 dagers betinget fengsel og 10 000 kroner i bot. Han arbeidet i PU fra høsten 2009 til han fikk sparken i mars i fjor.

Undrende til påstandene

– Vi stiller oss undrende til påstandene om at snoking i register skal være en akseptert praksis. Vi registrerer at forholdene som er omtalt har funnet sted for flere år tilbake. Etter dette, i 2014 er det også blitt innført nytt lovverk om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten. Vi er svært opptatt av å bevisstgjøre alle ansatte om sitt lovpålagte ansvar og plikter når det gjelder behandling av opplysninger. Alle ansatte i PU har vært pålagt å gjennomgå et kursopplegg i politiregisterloven tidligere i år, sier kommunikasjonsrådgiver Arild Strømmen i PU.

Den tidligere ansatte i Politiets utlendingsenhet prøvde å jukse til seg overtid og han snoket i datasystemene på en tidligere kjæreste og andre bekjente.
Les også

Anundsen positiv til at PST driver datasnoking

Saksbehandler og ID-etterforsker

Mannen arbeidet som saksbehandler og ID-etterforsker for et område i Midtøsten. Han hadde spesiell kompetanse siden han selv innvandret fra området i 1990.

Da mannen forsøkte å føre opp overtid han ikke hadde avtalt med overordnede, ble timelistene hans gransket. Det ble avdekket at han hadde ført opp overtidsjobbing på seks søndager, mens det ikke var registrert i PUs adgangssystem at han faktisk hadde vært på kontoret.

Mannen ble pågrepet og det ble gjort ransaking i hans bil og bolig. Hjemme ble passet til en asylsøker funnet. Det ble også funnet et av PUs våpenbelter, med pepperspray, teleskopbatong, håndjern og lommekniv.

Les også

Dataavlesing og skjulte tvangsmidler – tidriktige politimetoder | Benedicte Bjørnland

Snoking i datasystemene

Spesialenheten for politisaker etterforsket også PUs datasystemer, noe som førte til tiltale for uberettiget snoking i etterretningssystemet Indicia, i straffesaksregisteret Strasak og i utlendingsforvaltningens saksbehandlingssystem DUF.

I perioden fra desember 2012 til desember 2013 ble det registrert 51 søk fordelt på 40 dager, blant annet på mannens tidligere ektefelle, hennes nye mann, sin venninne og en bekjent.

Den tiltalte forklarte at han visste at det ikke var riktig å snoke i registrene men ikke at det var straffbart.

Han forklarte også at han hadde funnet beltet med pepperspray og batong på treningsrommet i PU, hvor det lå i en kasse for gjenglemte klær. Han sa også at han ikke visste at det var forbudt etter våpenloven å ha pepperspray og batong uten tillatelse.

Den tidligere ansatte i Politiets utlendingsenhet er i tillegg til å ha snoket i politiets registre, også dømt for å ha stjålet et slikt belte med pepperspray og batong som denne politimannen har på seg.

Mannen ble først frifunnet av Oslo tingrett. Flertallet, de to meddommerne, mente at tvilen måtte komme tiltalte til gode. Den juridiske dommeren mente han burde dømmes.

Spesialenheten for politisaker anket frifinnelsen tli Borgarting lagmannsrett,som nå har avsagt dom.

Søk i registre med sterkt personlig og sensitivt innhold

– Lagmannsretten finner at tiltalte ved å ha foretatt søk i registrene på de aktuelle personene forsettlig har brutt tjenestplikten. Tiltalte foretok søkene uten at de på noen måte hadde sammenheng med hans arbeid i Politiets utlendingsenhet. Det forhold at det dreier seg om mange søk og at søkene er foretatt i registre med sterkt personlig og sensitivt innhold, gjør at bruddet på tjenesteplikten fremstår som grovt, mener lagmannsretten.

I skjerpende retning legger retten vekt på at tiltalte var offentlig tjenestemann. At mannen fikk sparken, blir også tillagt vekt. Dommen ble dermed 36 dagers betinget fengsel med to års prøvetid, samt en bot på 10 000 kroner.

Siden mannen er uten jobb og inntekt, ble han ikke dømt til å betale saksomkostninger.

Les mer om

  1. Politiets utlendingsenhet
  2. Politiet