Frykter krabbeinvasjon på Sørlandet

Flere dykkere skal ha observert den svært skadelige kinesiske ullhåndskrabben i Mandalselva. Sørlandet står overfor en skummel krabbeinvasjon.

– Det store problemet er at titusenvis av disse krabbene lager hull innover i elvebredden, og får hus og bygninger til å rase ut. Det har man mange eksempler på, ikke minst i Kina, opplyser krabbeekspert Tomas Haugland.

– Får denne ferskvannskrabben fotfeste i våre elver, er det svært alvorlig. Nå gjelder det at alle som måtte fange krabben melder fra, slik at tiltak kan settes inn før det er for sent, advarer Haugland.

Gjennom Havforskningsinstituttet har han hatt en rekke oppdrag i årenes løp for å observere krabber. Nå har han fått beskjed om observasjoner av ullhåndskrabber i Mandalselva av flere dykkere, uten at krabbene er fanget.

– Det finnes bare en type ferskvannskrabbe i Europa, og det er kinesisk ullhåndskrabbe. Derfor er det så godt som sikkert at det er denne typen som er sett, sier Haugland.

Ifølge Samarbeidsrådet for biologisk mangfold har krabben store økonomiske konsekvenser for fiskeindustrien ved at den fester seg i fiskegarn og spiser av fisk og åte. Den er uhyre konkurransedyktig og kan utkonkurrere flere arter.