Norge

Staten tar regningen for NSB

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) sier at staten trolig vil dekke de merkostnader NSB får som følge av kompensasjonen til reisende ved forsinkelser.

I Stortingets muntlige spørretime forsikret Kleppa at utgiftene til kompensasjon ikke skal stanse noen andre togprosjekter. På bakgrunn av de siste ukenes erfaring har NSB beregnet kostnadene til mellom 10 og 20 millioner kroner.

Ved 60 minutters forsinkelse på de lange togstrekningene refunderer NSB halve billettprisen, men satsen er 30 prosent reduksjon ved en halv time forsinkelse på intercitytrafikken.

Det var Høyres Ingjerd Schou som tok opp spørsmålet om konsekvensene for NSB ved millionutbetalinger til togreisende. Hun mente at de aller fleste forsinkelsene skyldes feil og mangler hos Jernbaneverket, men at NSB noe uforskyldt blir sittende med regningen.

– NSB vil kanskje be om kompensasjon fra staten, men det får vi se på når kravet foreligger. Hvis dette blir et permanent tiltak, skal vi behandle det i forbindelse med statsbudsjettet for 2011, sa Kleppa.

Les også

  1. Gransker mulig prisjuks

  2. Jernbaneverket klarer ikke svare

  3. NSB dekker halve togbilletten ved forsinkelser