Norge

Denne kan øke verdien av boligen din

Fra nyttår skal alle hus som selges, ha energiattest. Miljøvennlige boliger med gode energikvaliteter kan stige betraktelig i verdi.

Boligens energiforbruk skal gjenspeiles i en energiattest, der skalaen går fra A til G – ikke ulik energimerkingen av hvitevarer.
  • Johan Brockfield
Les også

Helt i A-klassen

Snart skal alle hus som selges i Norge, få gratis energimerking.

–Målet med dette er å øke oppmerksomheten rundt energikvaliteten til et bygg, sier seniorrådgiver Olav Isachsen i NVE, som er ansvarlige for å utstede energiattester.

–Det skal bli spennende å se om energimerkingene gir prisutslag: Har man to ellers like bygninger – som har ulik energikvalitet – kan man tenke seg at den som er godt energimerket, prises høyere enn den som får dårligere attest, sier Isachsen.

Høyere verdi.

Erfaringer fra Nederland, som har hatt energimerking av boliger i noen år, tyder på at nettopp det vil skje:

–Boliger som har energimerking fra A til C, altså toppkarakterene, koster 3 til 5 prosent mer enn tilsvarende boliger med dårligere energiattest, sier Hilde Totland Harket, medierådgiver i NVE.

For en bolig som prises til 2 millioner kroner, kan altså en god energiscore resultere i en verdiøkning på opptil 100.000 kroner.

–Tiden vil vise om vi får samme effekt her i Norge, men det er jo en av målsetningene med energimerkingen, sier Harket.

Velkjent skala.

Energiattesten blir obligatorisk ved salg og utleie av bygninger fra 1. januar 2010.

Men allerede nå kan boligeiere få utstedt sin egen energiattest på bygningsenergidirektivet.no.

–Vi vet ikke om energiattestene som utstedes nå vil være gjeldende også etter nyttår, sier Harket, og viser til at ordningen fortsatt er ute til høring.

–Men det skal veldig mye til for at denne ordningen ikke blir vedtatt, sier hun.

Gratis.

De fleste EU-land har innført energiattester på boliger allerede.

–Norge er blant de siste landene som gjør dette, sier Harket.

Til gjengjeld får vi en unik løsning for energimerking:

–Ellers i Europa må man betale mellom 100 og 400 euro for å få en profesjonelt utført energiattest, sier Harket.

–I Norge blir det gratis for privatpersoner å få utstedt en energiattest, sier hun.

Her i landet kan nemlig privatpersoner selv energideklarere boligen sin, i stedet for at det kreves en fagperson.

–Noen er skeptiske til at dette blir en slags selvangivelsesløsning, sier hun, men minner samtidig om at selger av en energimerket bolig er privatrettslig ansvarlig for at boligen har korrekt merking.

Lav score.

Harket advarer om at de aller fleste boligeiere må vente en ganske lav energiscore på boligen sin.

–Vi er jo vant til karakterskalaen for hvitevarer, der nesten alle får A. Den skalaen er helt sprengt, og vi vil forhindre at det samme skjer i løpet av to år med energimerkingen av hus, sier Harket.

–De fleste eldre boliger vil få fra E til G. Karakteren B er forbeholdt lavenergibygg, mens karakteren A er forbehold passivhus, forklarer hun.

–Nye boliger bygget etter dagens byggeforskrifter får karakteren C eller D, sier Harket.

Gode råd.

Aftenpostens journalist har selv fått utstedt en energiattest for leiligheten han bor i. Resultatet ble sørgelig nok bunnkarakteren G.

–De fleste eldre bygårder vil havne langt nede på skalaen, trøster Harket.

Det som derimot er oppløftende med energiattesten, er at man i tilknytning til testresultatene får gode råd om hvordan man kan senke boligens energiforbruk.

–Du kan leke deg med skjemaet og se om du for eksempel får en bedre energimerking dersom du bytter ut vinduene, forklarer Harket.

Pilotprosjekt.

I Trondheim og Elverum har energimerking vært testet ut tidligere i år.

–Flertallet av dem vi har snakket med, har vært positive. Noen syntes utfyllingen av skjemaet på nettet var kronglete, så det har vi prøvd å gjøre noe med, sier Harket.

Klikk for større bilde.