Skattefritt og vakkert på veggen

Det kan lønne seg å plassere pengene i innbo.

- Det er skattefritt å kjøpe og selge kunst og antikviteter så lenge det er til privat bruk, forteller advokat og fagsjef Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen.
  • Oda Aarseth Oda Aarseth

Du kan selge så mye kunst du vil, uten å betale skatt på gevinsten – så lenge den har hengt på veggen.

– Det er skattefritt å kjøpe og selge kunst og antikviteter så lenge det er til privat bruk, forteller advokat og fagsjef Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen.

Ikke formuesskatt

Nilsen forteller at det er mulig å redusere formuesskatten ved å investere i innbo til eget bruk i hus eller hytte. I likhet med annet innbo er det bare maksimalt 40 prosent av forsikringsverdien som skal føres opp som formue i selvangivelsen. Men det betales ikke formuesskatt på for eksempel kunst som har en forsikringsverdi på under én million kroner.

–På verdier over dette legges 20 til 40 prosent av forsikringsverdien til grunn ved fastsetting av formuesskatten, sier Nilsen.

Men ligger kunsten trygt bevart i en safe, i stedet for å henge på veggen, defineres det ikke som innbo og du mister skattefordelene.

Mange interessert

Skattebetalerforeningen har inntrykk av at det er mange som er kunstinteressert i Norge.

–For mange handler det om ren og skjær glede, personer som har lyst til å ha noe pent hengende på veggen. Men jeg utelukker ikke at det er mange som har øye for investering, avslutter Nilsen.