Har trolig funnet årsaken til helikopterulykken

Et tretthetsbrudd i girboksen til helikopteret er trolig én av faktorene som forårsaket helikopterulykken på Turøy utenfor Bergen 29. april, da 13 mennesker omkom.

Ulykkeshelikopteret var av denne typen, en Airbus H225.
  • Hans O. Torgersen

Havarikommisjonen går nå ut med en umiddelbar sikkerhetstilrådning til EASA (European Aviation Safety Agency).

– Kort fortalt går vi nå ut med informasjon om foreløpige funn av det vi mener kan være tegn på tretthetsbrudd i giret, forteller direktør William J. Bertheussen i Statens havarikommisjon for transport (SHT) til Aftenposten.

– Har dere funnet årsaken til ulykken?

– Vi har i hvert fall gjort et viktig funn i ett av de tre scenarioene som vi jobber med som mulige årsaker til ulykken.

SHT anbefaler overfor EASA at man setter i verk øyeblikkelige tiltak for å sørge for sikkerheten til helikoptre av typen Airbus H225.

Det er metallurgiske undersøkelser som har ført til at SHT anbefaler dette.

Det var i én av de fire bruddendene på denne delen fra gearboksen på ulykkeshelikopteret man fant tretthetsbrudd. Resten av dette som på engelsk heter «second stage planet gear» leter Havarikommisjonen fortsatt etter. Det var åtte slike deler i gearboksen.

Ifølge havarikommisjonens undersøkelser kan man ikke utelukke at sikkerhetsproblemet som også kan gjelde andre helikoptre av samme type.

Kommisjonen skriver i denne nyeste, foreløpige rapporten at det er indikasjoner på at varslingssystemet for denne typen feil ikke er godt nok.

Helikopteret med to flygere og 11 passasjerer om bord falt i bakken da det i løpet av et par sekunder oppsto en katastrofal feil som førte til at hovedrotoren løsnet.

Girboksen i fokus hele tiden

Nettopp girboksen har vært i fokus for undersøkelsene hele tiden, men man har hatt problemer med å finne alle relevante vrakdeler.

De metallurgiske undersøkelsene som kan ha gitt svaret på hva som førte 13 mennesker i døden, startet 19. mai.

Undersøkelsene gjennomføres av QinetiQ, som er et delvis statseiet, britisk forsvarsindustriselskap (kilde: Wikipedia).

Dette er et den mest komplette av de i alt åtte delene som heter «second stage planet gear» som man har funnet blant vrakdelene. Det mangler tre ruller, men dette har trolig ikke noe med ulykkesårsaken å gjøre.

– Undersøkelsene er kompliserte og må ikke foregå for raskt for ikke å ødelegge materialet. Det må gjøres i et bestemt tempo og i en bestemt rekkefølge, sier Bertheussen.

Fra 23.000 omdreininger til 265

Girkassen er helt kritisk fordi den omgjør kraften fra motorene, som går med 23.000 omdreininger i minuttet, til hovedrotorens 265 omdreininger i minuttet.

– Girkassen er delt i flere moduler. Vi har funnet en utmattingssprekk i det siste steget før kraften overføres til rotoren, forklarer avdelingsdirektør Kåre Halvorsen i Havarikommisjonen

Det siste steget før rotoren heter den epileptiske modulen, som er bygget i to deler.