Kunnskapsministeren er bekymret for at koronafravær kan føre til at færre gjennomfører skolen

Fraværet i skolen har gått ned på grunn av koronasituasjonen, viserny statistikk. Kunnskapsminister Guri Melby er bekymret for at det reelle fraværet er høyt, og at det kan føre til økt frafall på videregående.

Kunnskapsminister Guri Melby er bekymret for at frafallet i videregående skoel vil øke, fordi elever er mer hjemme og går glipp av undervisning på grunn av koronasituasjonen.

Etter at kravene til føring av fravær ble endret som følge av koronasituasjonen, viser Utdanningsdirektoratets statistikk at fraværet naturlig nok har gått kraftig ned.

Heller ikke i høst blir det ført fravær på vanlig måte.

Det er imidlertid grunn til å tro at det reelle fraværet vil være høyere enn normalt denne høsten. Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) er bekymret for konsekvensene.

– Det er viktig at elevene som er hjemme over lengre tid, blir fulgt tett opp av skolen. Hvis ikke risikerer vi at enkelte aldri kommer tilbake til skolebenken, sier Melby.

På grunn av koronautbruddet ble fravær fra og med 13. mars og ut skoleåret 2019-20 ikke ført på vitnemål og kompetansebevis. Dette påvirket fraværsstatistikken, viser nye tall:

  • Timefraværet i videregående skole i år var i snitt på syv timer, sammenlignet med 11 timer i fjor.
  • Også dagsfraværet gikk ned, fra et medianfravær på tre dager i fjor, til to dager i år.
  • På 10. trinn gikk dagsfraværet ned fra seks til fire dager, mens timefraværet gikk fra fem til tre.

Bekymret for langvarige konsekvenser

De midlertidige fraværsreglene ble blant annet innført fordi nedstengningen gjorde det vanskelig å opprettholde de alminnelige fraværsreglene. Også i høst er det gjort midlertidig endringer i fraværsreglene fordi man ikke vil at elever med symptomer på korona skal presse seg til å gå på skolen.

– Elever som er syke, skal selvfølgelig holde seg hjemme, og det er jeg glad for at de gjør. Samtidig er jeg bekymret for at perioder med fravær skal få langvarige konsekvenser for enkeltelever, sier Melby.

Hun understreker at skolene skal tilby alternativ opplæring til elever som av ulike grunner må holde seg hjemme i lengre perioder.

Hun sier det er viktig at alle elever får den opplæringen de trenger for å fullføre, også i den krevende smittesituasjonen vi er i.

Les også

Noen elever gjør det bedre med hjemmeskole. Det har gitt lærere nye ideer.

Færre elever uten vurderingsgrunnlag

Utdanningsdirektoratets statistikk viser også hvor stor andel av elevene på videregående skole som ikke fikk karakter fordi de manglet vurderingsgrunnlag i ett eller flere fag ved standpunkt.

I skoleåret 2019-20 var det nærmere 5000 elever som ble stående uten vurderingsgrunnlag i minst ett fag. Det er rundt 300 færre elever enn året før.

– Dette er positive tall som vi må ta med oss. Det er også interessant å prøve å finne ut hva dette skyldes. Det kan jo være at enkelte elever opplevde mer mestring med hjemmeundervisning, sier Melby.

Veileder for oppfølging av fravær

Når elevene ikke er på skolen, er det vanskeligere å fange opp dem som sliter, og gi dem den støtten de trenger for å fullføre. Utdanningsdirektoratet har laget en veileder som de videregående skolene kan støtte seg til. Nå finnes også en lignende veileder for grunnskolen.

– Jeg håper disse veilederne kan være nyttige verktøy for skolene. Målet er at skolene lettere skal få konkrete råd i hvordan de kan forebygge fravær, avdekke årsakene til fravær og også hvordan man kan følge opp elevene som er mye borte fra skolen, sier Melby.