Riksrevisjonen setter direktorat under lupen. Skal granske all bruk av konsulenter.

Riksrevisjonen nøyer seg ikke med å se på det omstridte IT-prosjektet Akson.

Riksrevisor Per-Kristian Foss.

Direktoratet for e-helse har vært i hardt vær det siste året.

De har hatt ansvaret for det mye omtalte Akson-prosjektet. Det skal gi fastleger, legevakter og helsestasjoner et felles journalsystem. Prosjektet er omstridt. Ulike aktører mener prosjektet er for dyrt, for stort og vil ta for lang tid.

Aftenposten har avslørt at en gruppe konsulenter fra PWC var helt sentrale i utredningen av det enorme IT-prosjektet. Det førte til at Riksrevisjonen startet granskning. De skulle se på bruken av PWC-konsulenter i forprosjektet til Akson.

Nå utvider de undersøkelsen. All bruk av konsulenter i Direktoratet for e-helse settes under lupen.

Les hele saken med abonnement