Fredag starter trinn 1 av gjenåpningen i store deler av landet

Men ulik smittesituasjon rundt omkring i landet gjør at mange fortsatt må forholde seg til lokale regler.

Trinn 1 i gjenåpningen starter fredag 16. april. Fra venstre: Kunnskapsminister Guri Melby (V), statsminister Erna Solberg (H) og Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Fra og med fredag gjelder nye nasjonale tiltak. De innebærer lettelser i områder med lite smitte.

– Det betyr at de lettelsene vi gjør nå på nasjonalt nivå, ikke vil få betydning i de områdene der smitten er høyest, sier statsminister Erna Solberg.

Statsministeren sier at kommuner med høyt smittetrykk må vurdere å sette inn lokale tiltak før fredag.

Lettelsene som nå gjøres, er ifølge Solberg basert på vurderinger av:

 • Smittesituasjonen og sykdomsbyrde
 • Kapasitet i helsetjenesten
 • Vaksinasjon

I første halvdel av mai vil regjeringen vurdere om gjenåpningen kan fortsette. Da vil det i så fall innebære at man går videre til trinn 2 i gjenåpningsplanen, som ble presentert i forrige uke.

Dette er tiltakene

De nasjonale tiltakene som gjelder fra fredag, innebærer blant annet:

 • Skjenking til klokken 22, med krav om matservering.
 • Avstandsanbefalingen reduseres fra 2 til 1 meter.
 • Inntil fem gjester i private hjem.
 • Maks ti personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale.
 • Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste, tilviste plasser.
 • Inntil 200 personer på arrangementer utendørs, men 200 personer ganger 3 kohorter hvis publikum sitter i faste, tilviste plasser.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt.
 • Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil ti personer, så lenge de kan holde minst 1 meters avstand.

Helsemyndighetene mener det fortsatt er behov for strengere tiltak i deler av landet og særlig i Oslo-området.

Reiseråd opprettholdes

Regjeringen opprettholder rådene om å unngå unødvendige innenlandsreiser. Reiser til utlandet frarådes også, så sant de ikke er strengt nødvendige.

Men fra onsdag blir den søknadsbaserte innreiseordningen noe utvidet. Statsministeren understreker at adgangen til unntak fortsatt vil være snever.

Letter på tiltak i utdanningssektoren

Den gradvise gjenåpningen innebærer også noe lettere tiltak i utdanningssektoren.

For studenter på høyere utdanning betyr det økt mulighet for å være på undervisningsstedet med forsterkede smitteverntiltak, i tillegg til adgang til lesesaler og bibliotek. Undervisning i mindre grupper kan gjennomføres.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) sier at skolene fortsatt vil drives etter den såkalte trafikklysmodellen.

Hun viser til at veilederne nå er oppdatert for bedre å ivareta hensyn som er nødvendige med tanke på nye virusmutasjoner.

Raymond Johansen orienterer onsdag

Byrådet i Oslo orienterer om koronasituasjonen og hvilke tiltak som skal gjelde i Oslo fremover onsdag klokken 11 i Oslo rådhus.

Det er byrådsleder Raymond Johansen (Ap), byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Robert Steen (Ap) og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) som deltar på pressekonferansen.