Norge

Alliero frifunnet for uaktsomt heleri

I en fersk dom fra Oslo tingrett er det slått fast at både entreprenøren Alliero og deres prosjektleder frifinnes.

Bjørn Erik Reinseth, styreleder i Alliero Holding AS, er svært fornøyd med dommen. Foto: Dan P. Neegaard

 • Einar Haakaas

Prosjektlederen og selskapet Alliero AS ble tiltalt fordi politiet mener de har bidratt til å skjule bruk av svart arbeidskraft hos underleverandøren.

Alliero ble ilagt en bot på 300 000 kroner og inndragning av 1,9 millioner kroner. I tillegg fikk en av selskapets prosjektledere en påtaleunnlatelse. Intet av dette ble vedtatt, og dermed havnet saken i Oslo tingrett.

Begge ble blankt frifunnet i retten

Bjørn Erik Reinseth, styreleder i Alliero Holding AS, er fornøyd over utfallet av saken.

— Oslo tingrett har helt og enstemmig frifunnet Alliero for å ha skjult bruk av svart arbeidskraft og ha skaffet seg utbytte fra straffbare handlinger knyttet til Bon Bygg. Vi er glade for utfallet av rettsaken, men ikke overrasket, sier han.

— Alliero er en seriøs aktør og er avhengig av en sunn konkurranse i byggebransjen og støtter myndighetenes økte innsats for å rydde opp, sier Reinseth.

Han har tidligere sagt til Aftenposten at de har ønsket å fronte denne saken for å renvaske seg.

Vurderer å anke avgjørelsen

— Påtalemyndigheten har sett tingrettens domsslutning og tar den til etterretning. Vi vil bruke tiden fremover på å gjennomgå dommen og vurdere dommen skal ankes eller ikke, sier aktor i saken, politiadvokat Camilla Søby ved Oslo politidistrikt.

Selskapet som ble brukt av Alliero og blir etterforsket for hvitvasking av 25 millioner kroner, Bon bygg, har også jobbet i Aftenpostens lokaler som underleverandør for Aliliero.

Innehaver avhørt i Bulgaria

Den bulgarske innehaveren av Bon Bygg er forsvunnet fra Norge, men det skal ifølge opplysninger Søby kom med i retten ha vært foretatt avhør av ham i Bulgaria. Norsk politi har ikke fått tilgang til disse avhørene.

Aftenposten forsøkte å finne selskapet i fjor sommer, men fant tomme lokaler og en gammel postkasse som eneste spor etter Bon Bygg.

En 44 år gammel kosovoalbaner knyttet til nettverket er dømt til syv måneders fengsel for heleri knyttet til uttak av kontanter i minibank samt overføring av en halv million til utlandet.

Bevisene holdt ikke mål

Retten utelukker ikke at Bon Bygg kan knyttes til straffbare forhold, og viser til manglende innberetning av lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og moms. I dommen sies det også at det kan stilles spørsmål om det var reell drift i Bon Bygg.

"Det forhold at Bon Bygg kan ha utstedt fiktive fakturaer i noen relasjoner, betyr ikke nødvendigvis at tilsvarende gjaldt for kontraktene med Alliero", heter det i dommen som slår fast at aktoratets beviser i saken ikke holder mål i en straffesak.

Relevante artikler

 1. ØKONOMI
  Publisert:

  Selskap dømt til å betale 20 millioner i bonus til tidligere sjef

 2. ØKONOMI
  Publisert:

  Pareto-topp frifunnet for bedrageri – megler og konsulent dømt til fengsel

 3. OSLO
  Publisert:

  Bystyrepolitiker i Oslo dømt til ni måneders fengsel for grov Nav-svindel

 4. ØKONOMI
  Publisert:

  Tidligere Kongsberg-salgssjef tiltalt for økonomisk utroskap

 5. NORGE
  Publisert:

  Stjal fra fellesskapet – beholdt pengene selv

 6. NORGE
  Publisert:

  Her er fem grunner til at Lime-saken er så spesiell.