Islam Net-leder: Moské-lederne tør ikke si det de egentlig mener

Islam Net-leder Fahad Qureshi mener han står for helt klassisk islam.

Fahad Qureshi (27) dygger opp en organisasjon som driver aktiv misjonering av islam, blant annet på gaten.

Som ungdom i Lørenskog var Fahad Qureshi i et miljø der festing, drikking og hasjbruk og forhold utenfor ekteskap var akseptert.

— De var muslimer, men ikke praktiserende. Jeg var nok blant de mer avholdne i det miljøet, sier Qureshi.

Så, etter videregående, begynte han på ingeniørutdannelsen ved Høgskolen i Oslo. Det var da han fikk sin religiøse oppvåkning.

- Jeg ble ferdig på videregående, endret miljø og møtte andre muslimer som var mer praktiserende. Miljøet der fikk meg til å innse at livet kan være mer meningsfullt enn slik jeg levde, at det ligger mer i livet enn som så, sier Qureshi.

Kort tid etter startet han Islam Net. Omtalt som en vekkelsesbevegelse, inspirert av karismatiske, islamske lærde som tar i bruk nettet, sosiale medier, egne tv-kanaler og store konferanser. Islam Net har arrangert fredskonferanser i seks år med mange hundre deltagere, og henter stadig utenlandske profiler til forskjellige arrangementer.

- Vi mener det samme som moskeene

Islam Net er blitt Norges største muslimske ungdomsorganisasjon, med drøyt 2000 medlemer. Qureshi er blitt symbolet på fremveksten av en konservativ, mer bokstavtro islam enn den som har vært vanlig i norske moskeer.

Men det er han ikke enig i selv.

- Vi har de samme verdiene som de etablerte moskémiljøene. Hver moské har kanskje noen uenigheter, men det er stort sett ting som ikke er relevante for det norske samfunnet, sier Qureshi.

Han mener en forskjell er at moskeene føler seg mer bundet av staten enn en frittstående organisasjon som Islam Net.

— Det gjør at vi kan si ting som ikke de kan si, fordi de er finansiert av staten. Hvis de sier noe feil, vil det ha økonomiske konsekvenser for dem.

- Hva tenker du på da?

— At de føler seg bundet, og er livredd for dårlig medieomtale, sier Qureshi.

- Guds veiledning er overlegen

Qureshi mener den eneste grunnen til at Islam Net blir ansett som en kontroversiell organisasjon, er at mediene har satt søkelyset på dem.

— Alle praktiserende muslimer legger vekt på å leve som de tre første generasjonene etter Muhammed, fred være med ham. Så er det diskusjonen om hva som er Profetens lære, hva det vil si å leve på den måten. Men dette er ikke noe nytt, sier Qureshi.

For Qureshi og hans likesinnede betyr det å kle seg i tradisjonelle klær, la skjegget gro (om du er mann) og dekke deg til (om du er kvinne), ikke mingle med eller håndhilse på personer av motsatt kjønn, be regelmessig, og informere om islam – arbeidet som kalles dawah. Islam Net misjonerer på gaten, de bruker internett, og de har planer om å bygge et dawah-senter.

— Vårt mål er ikke å konvertere nordmenn til islam. Målet er et samfunn med toleranse og respekt og forståelse for hverandres verdier. Men hvis vårt arbeid bringer en person til islam, ser jeg på det som veldig positivt for vedkommende og er glad på hans vegne, sier Qureshi.

Han vil aller helst slippe å snakke om de delene av hans tro som går på tvers av fundamentale prinsipper. Konfrontert med kjønnsdeling, hudud-straffene i sharia og synet på demokratiet versus Guds lover, oppfordrer han journalister til bare å la det ligge.

— Jeg respekterer at du mener at den beste styreformen er hva en stor gruppe mennesker blir enige om. Jeg mener Guds veiledning er overlegen den menneskelige veiledningen, for mennesker blir enige om én ting i dag, og en annen i morgen. En muslim vil alltid si at det Gud lærer oss er best, uansett hva det måtte være, sier Qureshi.

- Islamofob fremstilling

Qureshi er lite begeistret for Aftenpostens artikkel om salafismens fremvekst i Norge.

— Det er nettopp denne type islamofobe fremstillinger som skaper hat i samfunnet, sier Qureshi.

Han mener det er umulig for muslimer å ta avstand fra for eksempel hudud-straffene, som foreskriver dødsstraff for frafall for islam, landeveisrøveri og utroskap, amputasjon for tyverier og pisking for en rekke forbrytelser, fra alkoholkonsum til sex før ekteskapet.

- Hvorfor spør du om dette igjen og igjen? Jeg er muslim, jeg tror på Guds veiledning. Koranen nevner det eksplisitt haugevis av ganger, og jeg kan ikke si noe annet, sier Qureshi.

- Du påstår at titusener av muslimer i Norge mener dette, og det er veldig sentrale verdispørsmål?

— Det er flere i Norge som støtter dødsstraff enn det er muslimer. Kanskje ikke for disse aktuelle handlingene, men det handler bare om hva du er vokst opp med. I Norge er det lovlig å være utro, og det aksepteres å ødelegge ekteskap. Tenk det! Det er sosialt akseptabelt, og det er kult å ha så mange partnere som mulig, så mange one-night-stands som mulig, sier Qureshi.

- Omstridt å stemme ved valg

Han understreker at ingen tar til orde for å implementere disse straffene i Norge eller Vesten. Selv om straffene er til menneskehetens beste, er de et teoretisk scenario i en perfekt islamsk stat som ikke finnes, mener han. På spørsmål om hva han tenker om slike straffer i andre land, svarer han:

— I en islamsk stat, der samfunnet består av muslimer og de vil ha det, hvorfor skal vi eller noe annet vestlig land blande seg inn i deres lover og regler?

Om muslimer kan stemme ved demokratiske valg, er han usikker på.

— Eh … jeg stemte ved det siste valget. Men det er veldig, veldig omstridt i islam. Mange klassiske lærde vil si at det ikke er tillatt, fordi du da stemmer på menneskeskapte lover fremfor Guds lov. Jeg ser det argumentet. Men jeg stemmer, fordi det kommer mest nytte ut av det, og man ikke blir hørt hvis man ikke stemmer.

- Du bygger nå opp Islam Net som organisasjon. Har du lyst til å lage et islamsk parti?

— Det har jeg ikke noen formening om. Men jeg tror ikke det ville vært et islamsk parti, i så fall. Det ville ha vært et mer muslimvennlig politisk parti. Vi bor i Norge, og da må det være et parti som fungerer for alle, sier Qureshi.