Norge

Straffen for familievold økes fra seks til femten år 1. oktober

Eks-statsråd Grete Faremo sa den nye straffeloven vedtatt i 2005 først skulle gjelde fra 2018-19. Nå sier justisminister Anders Anundsen at loven kommer til høsten - etter at han for ett år siden lovet den ferdig allerede før sommeren.

Justisminister Anders Anundsen har gitt gass for å få fremskyndet iverksettelsen av en ti år gammel straffelov.
 • Per Annar Holm
  Per Annar Holm

Den nye straffeloven skal etter regjeringens forslag tre i kraft 1. oktober 2015.

Det betyr at straffen for vold i familien, eller vold i nære relasjoner, blir hevet fra seks til femten års fengsel.

I tillegg heves strafferammen for voldtekt av barn under 14 år kraftig.

Dette skjer fordi det som tidligere het seksuell handling nå skal straffes som om det var gjennomført et samleie.

Nå dobles også straffen for grov omsorgsunndragelse av mindreårige, altså barn fra tre til seks år. Tidligere var strafferammen etter paragraf 216 tre år, mens den nye paragrafen 261 opererer med inntil seks år.

Også for grov vold blir det betydelig innskjerping. Etter den gamle paragraf 229 kunne legemsbeskadigelse som fører til sykdom eller arbeidsudyktighet ut over to uker straffes med inntil seks års fengsels, mens den nye straffelovens § 274 om kroppsskade har en strafferamme på 10 år.

Blasfemiparagrafen forsvinner

Samtidig forsvinner den såkalte blasfemiparagrafen, også kjent som forbudet mot gudsbespottelse. Selv om det fortsatt er over seks måneder til loven trer i kraft, er det lite trolig at det i mellomtiden blir tatt ut nye tiltaler etter dette straffebudet.

Selv om det var en lett influensasyk justis— og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) som møtte pressen i Nydalen fredag ettermiddag, hadde det vært umulig å skjule at dette var en etterlengtet, god dag på jobben.

— Ja, det føles både viktig og riktig at vi endelig får på plass dette, slo han fast.

Omfattende kursing

Regjeringen har besluttet at eksisterende IKT-løsninger i politiet skal tilpasses den nye loven. Mange tusen ansatte i politi- og påtalemyndighet, domstolene og andre aktører skal læres opp, ifølge Anundsen.

— Det har vært et demokratisk problem at lover som er vedtatt ikke er blitt satt ut i livet, sier statsråden.

Over 300 paragrafer

Totalt er det mellom 300 og 400 lovparagrafer som vil bli endret. Dette evnet ikke politi og domstolenes utdaterte datasystemer å takle.

De første endringene i straffelovens generelle del kom allerede i 2005. Fire år senere ble straffen for familievold økt med rundt 50 prosent.

Stortinget har generelt skjerpet flere lover. Nå skal det nye straffenivået implementeres.

— Å få på plass endringene i straffeloven var noe av det aller første jeg grep fatt i da jeg ble justis- og beredskapsminister. Det var stor fare for at loven først kunne blitt en realitet i 2021, 16 år etter at den ble vedtatt. Slikt ville jeg ikke ha det, sa Anders Anundsen til VG i februar 2014.

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  ØKONOMI
  Publisert:

  Etter første natt i leiligheten, banket det på. – Det var en fyr som sa han skulle bo her.

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5