UDs ILPI-bevilgninger drøftes i kontrollkomiteen

Utenriksdepartementets millionbevilgninger til ILPI skal tirsdag drøftes i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Komitémedlem Helge Thorheim (Frp) opplyser at UDs bevilgninger til ILPI skal drøftes i kontrollkomiteen.

Det opplyser komitémedlem Helge Thorheim (Frp) til VG.

– Jeg liker på ingen måte det jeg har lest om dette i VG, og vil ta saken opp i kontrollkomiteen på tirsdag, sier Thorheim.

VG har den siste tiden avdekket at Utenriksdepartementet (UD) tildelte det private konsulentselskapet International Law and Policy Institute (ILPI) en millionbevilgning etter to virkedagers saksbehandling, seks uker før søknadsfristen gikk ut.

Søknaden ble levert til blant andre en UD-konsulent som etter tildelingen fikk jobb i ILPI.

ILPI har fått totalt 40 millioner kroner av UD for sitt prosjekt om kjernevåpen, et av de største beløpene departementet har delt ut til et enkelt privat selskap. Støtten ble gitt til ILPI gjennom såkalte tilskuddsmidler, altså ikke gjennom en anbudskonkurranse.

Thorheim mener det er bra utenriksminister Børge Brende (H) har beordret gransking.

– Men i tillegg til en intern gransking synes jeg det er viktig at vi som kontrollkomité også går inn i den saken når slikt forekommer. Det er en del av vår oppgave å ta såkalte initiativsaker, som kommer opp i mediene der man blir uroet over en måte å drive forvaltning på. (©NTB)

Børge Brende varsler full granskning av milliontildeling fra UD