Norge

Politiet vil tvinge mistenkte til å låse opp mobiltelefon

I en kjennelse fra Høyesterett 30. august ble det besluttet at politiet ikke har lov til bruke makt for bruk av fingeravtrykk for å få tilgang til innhold i mobiltelefoner.

Politiet ønsker en ny lovhjemmel som tillater dem å bruke tvang for å få personer til å åpne telefoner og lignende med fingeravtrykk. Høyesterett har nylig avgjort at dette ikke er lov.

  • NTB

– Smarttelefoner og elektroniske medier brukes i stadig større utstrekning til kriminalitet, og vi finner ofte bevis på disse mediene. Det er helt avgjørende i noen saker at vi får tilgang til informasjonen som ligger der, sier politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt til NRK.

I en kjennelse fra Høyesterett 30. august ble det besluttet at politiet ikke har lov til bruke makt for bruk av fingeravtrykk for å få tilgang til innhold i mobiltelefoner.

Les også

Kripos: «Internett har blitt et eldorado for overgripere som vil finne sårbare barn»

Nødvendig

I sommer pågrep politiet en mann i slutten av 20-årene og tvang ham til å åpne telefonen sin med fingeravtrykket.

Han er nå siktet for flere overgrep av jenter i 14-årsalderen og for oppbevaring av seksualiserte bilder av mindreårige.

– Hadde vi ikke fått åpnet telefonen hans, er det veldig sannsynlig at vi ikke hadde hatt en så stor sak, og at vi dermed ikke hadde klart å stoppe en serieovergripere, sier politiadvokat Cecilie Gulnes.

– Ut ifra hvordan Høyesterett har tolket denne bestemmelsen om kroppslig undersøkelse, har vi innhentet bevis på ulovlig måte, sier hun.

Les også

  1. Jeg har opplevd det mange ganger tidligere. Overgripere som er så opptatt av seg selv at de ikke ser smerten de påfører barna.

  2. 37 utesteder ble spurt: - Mistilliten til politiet er fundamental

Bruke makt

Sør-Vest politidistrikt la i mars fram en begjæring for Jæren tingrett der det ble bedt om tillatelse til å bruke makt for å låse opp en 22 år gammel mans iPhone ved hjelp av hans egen finger.

Jæren tingrett ga politiet medhold i dette. Siktede anket imidlertid kjennelsen videre til Gulating lagmannsrett, der anken ble forkastet. Siktede anket deretter saken videre til Høyesterett og fikk medhold.

Ikke hjemmel

For å åpne telefonen må politiet ha en pinkode eller eierens fingeravtrykk.

Høyesterett kom enstemmig fram til at straffeprosesslovens paragraf 157 ikke gir politiet hjemmel til å bruke tvang for å bruke siktedes finger for å få tilgang til innholdet på mobiltelefonen.

Høyesterett har kommet til at det her dreier seg om noe annet enn en kroppslig undersøkelse.

– Etter ordlyden gir paragraf 157 med andre ord ikke hjemmel for det inngrep som er tema i saken, heter det i kjennelsen.

Les mer om

  1. Politiet
  2. Høyesterett
  3. Overgrep