Nedslaktingen av villrein i Nordfjella i gang

Tirsdag ble jegere sendt ut i terrenget for å starte utryddingen av villreinstammen i Nordfjella. Den første dagen ble 19 dyr skutt.

19 dyr ble skutt tirsdag. Målet er å fjerne den dødelige dyresykdommen skrantesyke (CWD) fra norsk jord.

Dermed gjenstår det rundt 1480 dyr. Planen er at nedslaktingen skal være avsluttet i mai.

Målet er å fjerne den dødelige dyresykdommen skrantesyke (CWD) fra norsk jord. Den smittsomme varianten av sykdommen er så langt kun påvist ett sted i Europa – hos syv villrein i Nordfjella villreinområde, som strekker seg over fylkene Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane.

Den statlige jakten startet tirsdag klokken 11, og samtidig ble pressen vist rundt på anlegget som skal håndtere slakten.

– Fellingsmannskapet er fløyet ut med helikopter i tre omganger. De er ute i terrenget og har sikkert lokalisert flere flokker allerede, sa seksjonsleder Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn til NTB rundt klokken 13.

Tar prøver av alle dyrene

Alle dyr skal fraktes til basen som er satt opp ved Breistølen i Lærdal kommune for prøvetaking.

– Når et dyr kommer inn hit, blir de lagt i en «skitten sone», i tråd med smittevernregler. Så blir de fraktet inn i et telt som er satt opp. Når fellingsmannskapene er ferdige, kommer de ned dit og tar ut hjerneprøver og lymfeprøver fra dyrene. I tillegg tar de ut underkjeven, som skal brukes til aldersbestemmelse. Alt vil skje inne i teltet, sier Knutsen.

Prøvene blir sendt inn til Veterinærinstituttet, og alle dyrene blir merket og tatt vare på inntil resultatene er klare. Dyr som får påvist smitte, blir fraktet inn til Veterinærinstituttet for videre undersøkelser, mens friske dyr blir destruert.

– Anleggene og logistikken er på plass. Gjennomføringen er vi så vidt i gang med, sier Knutsen.

Det er satt opp en basestasjon for prøvetaking i nærheten av Breistølen fjellstue. Alle dyrene som skytes, skal innom her, før de enten sendes videre til destruksjon eller til ytterligere prøvetaking hos Veterinærinstituttet.

30 personer i sving

Det var 2200 villrein i Nordfjella da årets ordinære jaktsesong startet i august. Dermed utgjorde de om lag 10 prosent av den norske villreinstammen. Det ble felt 700 dyr i løpet av den ordinære jakten.

Tilsammen skal 30 personer jobbe med nedslaktingen av de resterende 1500 dyrene. De går i en skiftordning hvor ti personer til enhver tid er ute på jakt.

Det er beregnet at den statlige jakten vil koste 100 millioner kroner.

– Vi synes jo det er et trist oppdrag. Men det må til hvis man skal ha en sjanse til å bli kvitt sykdommen, har Knutsen tidligere sagt til NTB.