Norge

Nettsted: Russiske styrker trente på å invadere Svalbard

Svalbard. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Ifølge anonyme forsvarskilder skal russiske styrker ha trent på å invadere Svalbard under militærøvelsen Zapad 2017 i september, melder nettstedet aldrimer.no. «Sjelden vi leser nyhetssak med så mange feil,» sier E-tjenesten.

  • og NTB
  • Sveinung Berg Bentzrød
    Journalist

Ifølge Aldrimer.no har seks forskjellige forsvarskilder med tilgang til nasjonale, delvis også NATO-rapporter, rapportert til nettstedet om den den russiske øvelsen.

Ifølge nettstedets oppsummering av informasjonen startet anslaget mot Svalbard med simulerte angrep med russiske bombefly. Da de norske F-16-flyene begynte å gå tom for drivstoff, kom en ny bølge med russiske fly.

I en reell situasjon hadde norske militære kapasiteter ikke kunnet forsvare Svalbard mot angrepet Russland simulerte, skriver aldrimer.no.

Feil på feil - sier Etterretningstjesten

E-tjenestens to spionskip i norsk havn. Begge har som oppgave å følge russisk aktivitet, ikke minst øvelser av typen Zapad.

Aftenposten var ett av flere medier som onsdag morgen ba om svar fra E-tjenesten på det angivelige russiske angrepet, og hvordan norske militære myndigheter observerte og eventuelt håndterte dette.

Ved 09.20-tiden sendte E-tjenesten ut en pressemelding der de slakter Aldrimer.nos oppslag.

«Det er ikke ofte jeg leser en nyhetssak i norske medier som har så mange feil i seg som saken fra Aldrimer.no med tittelen ‘Russland trente på invasjon av Svalbard’», skriver E-sjef Morten Haga Lunde.

Og videre:

«For det første har Etterretningstjenesten meget god oversikt og situasjonsforståelse i våre nærområder og spesielt god situasjonsforståelse før og under denne øvelsen (øvelse Zapad).

For det andre blir denne formidlet løpende til våre oppdragsgivere – militær og politisk ledelse. Deling med NATO og allierte partnere er standardprosedyre, og vi har fått gode tilbakemeldinger på denne rapporteringen.»

Oppsummert skriver Haga Lunde at det aldri fant sted noe russisk angrep, og «dermed faller mye av det øvrige i saken bort».

Russisk soldat under øveles Zapad, utenfor Kaliningrad.

Aldrimer-redaktøren: Regjeringen ville ha svar

Det er svært sjelden at E-tjenesten så kort tid etter et nyhetsoppslag i norske medier går ut med sin versjon av saken.

Det er gravejournalisten Kjetil Stormark som er redaktør for Aldrimer.no, et nettsted i stor grad finansiert av privat næringsliv, ikke minst innenfor sjøfart.

– Hvordan reagerer du på avvisningen fra E-tjenesten?

– Jeg vet at E-tjenesten i september orienterte Regjeringens sikkerhetsutvalg om at det ikke fant sted noe simulert angrep, noe man i utvalget lurte på.

– Hvorfor skulle utvalgets medlemmer lure på akkurat det?

– Det må de svare på. Men dette bidrar til å gi E-tjenesten et forklaringsproblem, sier Stormark.

– Vi har ikke forsøkt å gi inntrykk av å kjenne E-tjenestens vurderinger. Men jeg vet fra analysemiljøet i NATO, og kanskje også internt i E-tjenesten, at det foreligger andre vurderinger av det som skjedde under øvelsen i nordområdene. Jeg vet også at man fra norsk side bevisst har innsnevret tolkningene av russisk aktivitet, for å unngå å bidra til konflikt Russland. Dette bekymrer flere norske offiserer, sier han.

Hvor nærgående for å tolkes som et angrep?

Russiske fly over Hviterussland under øvelse Zapad.

– Hva er et simulert angrep med russiske bombefly?

– Det blir fort en semantisk og fagmilitær diskusjon om hvor nærgående en aktivitet må være for at det kan tolkes som et simulert angrep.

– Vet du hvilken avstand de russiske flyene hadde til Svalbard da det angivelige angrepet ble simulert?

– Nei.

– Mener du at denne situasjonen på noen måte ligner på situasjonen fra Gotland for en tid tilbake, da Russland gjennomførte et nærgående øvelsesangrep?

– Det er vanskelig å sammenligne de to hendelsene. Det jeg vet, er at det er en bred vurdering i analysemiljøet i NATO at det man øvde på var et angrep på Svalbard, og at man kan velge å innsnevre dette, også ved å se på at landgangsstryker som valgte å gå i land øst for Novaja Semlja ikke trente på å gå i land på Svalbard.

– Du oppfatter at en landgang øst for Novaja Semlja var en øvelse på landgang på Svalbard?

– Det er kjent fra åpne kilder at deler av den russiske landstyrkekapasiteten også øver på offensive operasjoner.

– Hvor er linken til Svalbard?

– Jeg synes det er interessant å se på at russerne, etter at de trente i fjor, velger å avlegge en rapport til sitt forsvarsdepartement der de påpeker at Svalbard er ett stridstema som kan føre til konflikt.

– Dere sier at E-tjenesten velger å holde dette så lavt som mulig. Kan dere beskrives som et nettsted som tidvis driver konflikthissing?

– Vi prøver å sette søkelys på det som er relevant for å forstå norske sikkerhetsutfordringer og norsk forsvarsevne, sier Stormark.

Zapad-øvelsen varte fra 14. til 20. september i år. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har reagert sterkt på det han mener er manglende russisk åpenhet om øvelsen.