Norge

Gladmelding i Paris: Verdens CO2-utslipp faller

olesklodeglede.jpg

For første gang dette århundret faller verdens CO2-utslipp – samtidig som det er økonomisk vekst.

  • Ole Mathismoen
    Ole Mathismoen

Den viktigste årsaken er redusert kullbruk i Kina.

Den mer enn hundre år lange samkoblingen mellom økonomisk vekst og vekst i bruk av fossil energi er brutt.

TEGNING: JENNY JORDAHL

Økte bare 0,6 prosent i i fjor

Så mens skolene i Beijing er stengt på grunn av ekstrem luftforurensning, hundrevis dør i flom i India og Norge er mildt og vått, pipler det frem små lykkeglimt om klimaendringene:

  • Utslippene i 2014 økte med bare 0,6 prosent. Det er et klart brudd med en mangeårig trend. Siden år 2000 har utslippene økt med mellom to og tre prosent hvert år.
  • Utslippene så langt i 2015 – beregnet ut fra redusert kullforbruket i Kina og USA og anslag for global økonomisk vekst – viser en enda svakere vekst, eller sogar en reduksjon på opptil 1,6 prosent.
Les også

Isbjørn-drama nord for Svalbard

Ikke bli for glad!

TEGNING: JENNY JORDAHL

Men ikke bli for oppglødd – forskerne tror ikke de positive resultatene viser et varig skifte. India og andre voksende økonomier har varslet enorme utslippsøkninger fremover.Og: For å ha nubbesjanse til å klare et togradersmål (enten det blir vedtatt i Paris eller ikke) er massiv fjerning av CO2 fra atmosfæren dette århundret – med for eksempel massiv algedyrking til biogassanlegg og så fangst og lagring av CO2-utslippene når algene brennes.

Sjekk Jenny Jordahls tegnede tolkninger av hvordan vi kan fjerne CO2 fra atmosfæren!

Les også

Norge + Saudi Arabia = sant

Analysene om reduserte CO2-utslipp er utført av forskere ved University og East Anglia og Global Carbon Project, og ble offentliggjort i Paris mandag ettermiddag.

Samtidig som all verdens klima-ministere svetter i forhandlingsrommene i Paris presenterer altså forskerne overraskende nyheter.

-Men det er viktig å huske at våre anslag for 2015 er kun er estimater, sier professor Corinne Le Cuéré fra Tyndal Centre ved det britiske universitetet.

Les også

Kjenner du igjen disse ungdommene?

Ekstrem fornybar vekst

TEGNING: JENNY JORDAHL

Hun sier kullbruk i Kina, India og andre land blir avgjørende for om den positive trenden fortsetter. India har vedtatt dobling av antall kullkraftverk det neste tiåret i tillegg til storsatsing på solenergi.

-Det blir avgjørende hvor ny energi kommer fra. I 2014 dekket Kina mer enn halvparten av sin økte energibruk med fornybar energi og atomkraft, sier hun.

Professor Robert Jackson ved Stanford University er en av verdens fremste energi-eksperter. I en pressemelding skriver han: ”Veksten i bruk av fossil energi var ble redusert i 2014. Energiproduksjon fra sol og vind satte nye rekorder i 2014 og ser ut til å vokse enda raskere i år”.

”Usannsynlig at det fortsetter”

TEGNING: JENNY JORDAHL

Professor Corinne Le Cuéré understreker sterkt at den nye CO2-trenden ikke automatisk vil fortsette: -Det er usannsynlig at vi har nådd utslippstoppen for godt. Dette er et midlertidig trendskifte. Økt energibehov i de nye voksende økonomiene baseres fortsatt på kull og utslippskuttene i flere industriland er fortsatt for moderate, sier hun.

-De globale utslippene må reduseres til nesten null for å stabilisere klimaet. Vi slipper fortsatt ut enorme 36 milliarder tonn i året bare fra fossil energiproduksjon og industrien alene. Det er langt igjen til nullutslipp, forklarer hun.

Konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren har nå definitivt passert 400 ppm (deler pr. million) – det høyeste nivå på minst 800 000 år.

Les også

Hvem skal få den siste CO2?

”Europa må kutte raskere”

TEGNING: JENNY JORDAHL

Klimaforsker Glem Peters fra norske CICERO sa at i 2014 var utslippsreduksjonen i EU omtrent like stor som veksten i Kina. 200 millioner tonn mindre i EU tilsvarer 6 prosents reduksjon der, mens 200 millioner tonns økning i India tilsvarte 14 prosents økning der.

-Vi tror India vil øke mer i årene fremover enn det EU vil klare å kutte. Vi vet ikke hvor raskt India vil øke fremover, men det er sannsynlig at de vil øke utslippene raskt, sa Peters. – Det vil gjøre det svært vanskelig å nå et togradersmål.

-Alle land må kutte svært mye raskt for at det skal gå an, sier Peters.

Les også

Grønn jihad Norsk imam får internasjonal oppmekrsomhet for en ny jihad-vri

Utslipp på flyttefot

6.jpg

Profssor Dabo Guan ved University of East Anglia: -Da verden laget Kyoto-avtalen var det ingen som forutså hva kom til å skje i Kina. Ingen så den enorme utslippsveksten komme. La oss ikke nå gjøre samme feilen med India, sier han.

Guan frykter også at Kina nå gjør det Europa gjorde for 20 år siden – nemlig å flytte en stor del av utslippene sine ut av landet. Europa flyttet både tungindustri og vareproduksjon til Kina. Nå, på grunn av ekstremforurensningen i storbyene – flytter Kina industri til andre deler av eget land og til andre land i Asia og Afrika.

Les også

Klimadivaen, eksen og rivalen

Norge øker…

I motsetning til de fleste europeiske land faller ikke klimagassutslippene i Norge. Storbritannias utslipp falt med hele ni prosent i 2014 – og er nå hele 28 prosent lavere enn de var i 1990. EUs samlede utslipp falt med 2,4 prosent i fjor.

Norge har ambisiøse mål for både 2020 og 2030. Men forskerne er ikke særlig imponert over innsatsen så langt:

-Norges utslipp er svært høye per capita, med så står andel vannkraft. Norge må kutte svært store utslipp de neste årene for å ha mulighet til å oppfylle sine løfter, sier Glen Peters.

Noen hovedpunkter:

Kina:

Kina slapp i 2014 ut 9,7 milliarder tonn CO2 – tilsvarende 27 prosent av verdens totale utslipp.

Etter en økning på 6,7 prosent i året det siste tiåret falt Kinas utslippsvekst til 1,2 prosent i 2014 og vil sannsynligvis gå ned i 2015.12.07

Hver kineser slipper ut 7,1 tonn (mens hver amerikaner slipper ut 17,4 tonn, hver EU-borger 6,8 tonn og hver inder 2 tonn)

USA:

USA slapp ut 5,6 milliarder tonn i 2014, tilsvarende 15 prosent av de globale utslippene.

USAs utslipp er redusert med ca. 1,4 prosent i året siste tiår. Den trenden fortsetter også i år.

EU:

EU er fortsatt verdens tredje verste CO2-forurenser og slapp ut 3,4 milliarder tonn i 2014, tilsvarende ti prosent av globale utslipp.

EU er den region som reduserer utslippene mest – tilsammen med 2,4 prosent i året siste tiår.

India:

India er verdens fjerde største utslippsland med 2,6 milliarder tonn CO2 i fjor – tilsvarende 7,2 prosent av verdens utslipp.

Indias utslipp er nå like store som Kinas var i 1990.

Indias utslipp pr. person er langt under verdensgjennomsnittet.

Fortsetter utviklingen som i dag vil India passere EU i løpet av 2–3 år.

Les mer om

  1. Olesklode