Norge

Nesten hver tredje røyker vil prøve e-sigarett

Det finnes i øyeblikket ca. 40 000 brukere av e-sigaretter i Norge. Alle er disse er enten røykere eller forhenværende røykere. Ingen ikke-røykere bruker e-sigaretter.

28 prosent av norske dagligrøykere sier de kan tenke seg å bruke e-sigarett.
  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Forskningsleder Karl Erik Lund ved SIRUS mener helsemyndighetene er i ferd med å kvele en historisk mulighet for redusert sykelighet fordi regelverket ikke tillater e-sigaretter

Tallene kommer frem i en undersøkelse med 666 voksne personer, utført like før jul. Undersøkelsen ble utført i uke 49 av IPSOS (tidligere MMI). Et tilfeldig utvalg i et web-panel ble invitert til å svare på noen spørsmål i en internettbasert undersøkelse. Svarene er vektet slik at de er representative for befolkningen.

28 % av dagligrøykerne – dvs. ca. 175 000 personer – har lyst til å bruke e-sigaretter. Ingen ikke-røykere kunne tenke seg å begynne å bruke e-sigaretter. Dette sammenfaller med undersøkelser fra andre land som viser at e-sigarettene kun appellerer til røykere.

LES OGSÅ:

Les også

Nå kan det snart bli lov med e-sigaretter

Få misbrukere

— Det betyr at misbruker-potensial er lite, og det er ingen grunn til å tro at noen vil begynne å røyke e-sigaretter, sier Karl Erik Lund, forskningsleder ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS).

Han sier at forbudet mot e-sigarett hindrer import av nikotinholdige e-sigaretter for kommersielt videresalg.

— Forbrukerne må skaffe disse selv via internett, men mange har opplevd at e-sigarettene blir beslaglagt i tollen. Internett er dessuten en usikker forsyningskilde. Det finnes mange useriøse produsenter som ønsker å tjene raske penger på et produkt som øker sin popularitet. Forbudet bør derfor erstattes av et regelverk som sikrer produktkontroll og gir konsumentene bedre sikkerhet, sier han.

E-sigaretter uten nikotin kan selges i Norge, men salget av disse skjer også mest på nettet.

Myndighetene avventer

Han mener at å forby e-sigaretter er omtrent som å holde nødutgangen stengt fordi branntrappen er glatt. Karl Erik Lund mener det er på tide at Norge innfører radikale røyketiltak.

Norske helsemyndigheter vurderer innføring av e-sigaretten, men foreløpig har de konkludert med at de vil vite mer om bivirkningene før de vil tillate den.

Direktoratet vil ha kontrollerte studier på at e-sigaretten har en effekt i røykavvenning.

Les også

Politikerne er positive

Røykerne vil bytte

— Dobbelt så mange ønsker å oppheve forbudet mot e-sigaretter (30 %) i forhold til de som støtter fortsatt utestengelse (15 %). Hele 55 % har ikke tatt stilling. Den høye andelen skyldes sannsynligvis at fenomenet er nytt. Blant røykerne ønsker hele 58 % at salg av e-sigaretter skal tillates, sier forsker Karl Erik Lund

Kreftforeningen frykter at tilgjengelighet til e-sigaretter vil føre til at mange røykere, som ellers ville kunne ha klart å slutte med sigaretter, forlenger sin periode som nikotinavhengige, blir dobbeltbrukere av begge produkter, eller utsetter sluttetidspunktet for tobakksrøykingen.

Han viser til forskningene som fastslår at en stor del av brukerne av e-sigaretter også røyker ordinære sigaretter, men at røykeintensiteten da blir vesentlig redusert.

- Dette er noe vi gjenkjenner hos norske snusbrukere der dobbeltbrukere av snus og sigaretter hadde 40 % lavere sigarettforbruk enn de som kun røykte sigaretter.

Dobbeltbruk

Ifølge Lund viser forskning et dobbeltbruk av sigaretter og snus ga lavere risiko for de fleste tobakksrelaterte sykdommer enn eksklusiv røyking. Permanent dobbeltbruk – enten det er e-sigaretter eller snus som brukes i kombinasjon med sigaretter – er derfor nødvendigvis ikke av det onde. For mange vil imidlertid dobbeltbruk ikke være en permanent tilstand, men en avgrenset periode i en transportetappe på veien mot røykfrihet.

Aftenposten og A-magasinet har tidligere skrevet at Helsedirektoratet har signalisert at de er åpne for å vurdere salgsforbudet, men da på det tidspunkt hvor de mener det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon om eventuell helserisiko og effekt i røykeavvenning.

Lund mener man ikke har tid til dette, fordi E-sigarettenes korte historie er uforenlig med ønsket om å undersøke helseeffekt ved lang brukstid.

- Kombinert med de strenge kravene til dokumentasjon, vil direktoratet på dette grunnlag trolig gå inn for å opprettholde forbudet og "føre-var" prinsippet vil forbli det viktigste legitimitetsgrunnlag for å hindre e-sigarettene markedsadgang.

Saken om sigarettene skal behandles i EU. I følge Lund ble det opprinnelige forslaget fra EU-kommisjonen om å regulere e-sigaretter som et legemiddel forkastet av EU-parlamentet.

— Som legemiddel ville e-sigarettene blitt gjenstand for langvarig og kostbar uttesting som for forbrukeren ville ha resultert i økt pris, begrenset varesortiment, forsinket markedsadgang og langsom produktinnovasjon og -forbedringer. sier han.

Sirus-forskeren forventer at istedenfor å forsvare forbudet mot e-sigaretter bør Helsedirektoratet, Kreftforeningen som arbeider for redusert tobakksrelatert dødelighet, inntatt en proaktiv rolle i arbeidet med å utforme regler for produktsikring, kvalitet og tilgjengelighet til det beste for røykerne og samfunnet.

- Fravær av et slikt engasjement indikerer at e-sigarettene vil fortsette som en «forbrukerstyrt helserevolusjon». Er vi på helsesiden i ferd med å kvele en historisk mulighet for redusert sykelighet i et uhensiktsmessig, uberettiget og uvitenskapelig regelverk, spør han.