Norge

Bane Nor flytter 1000 ansatte til aksjeselskap

Jernbanearbeidere fotografert under vedlikeholdsarbeid i Oslotunnelen.

Det nye selskapet skal drive med drift og vedlikehold av jernbanen.

  • Henning Carr Ekroll
    Nyhetssjef
  • og NTB

Det nye aksjeselskapet vil i første omgang inngå kontrakter med Bane Nor om drift og vedlikehold av de ulike jernbanestrekningene i Norge. I neste fase blir det konkurranseutsetting av drift og vedlikehold gjennom utlysninger av kontrakter på de ulike banestrekningene.

Det melder Bane Nor i en pressemelding.

Beslutningen kommer som en del av jernbanereformen, og Bane Nor skal nå bestille vedlikeholdstjenester fra det nye aksjeselskapet.

– Med etablering av det nye selskapet får vi et tydelig skille i rollene der Bane Nor blir bestiller av tjenester og det nye selskapet blir utfører av drift og vedlikehold på jernbanen, sier styreleder Siri Hatlen i Bane Nor.

Neste fase etter at det nye selskapet er opprettet, blir konkurranseutsetting gjennom utlysing av kontrakter.

– Forutsigbarhet

– Frem til konkurranseutsettingen starter, vil Bane Nor utvikle gode systemer og rutiner for kjøp av tjenester innen drift og vedlikehold, sier Hatlen.

– Erfaringene fra etablering av et kunde- og leverandørforhold internt i konsernet vil gi bedre grunnlag for gjennomføring av konkurranseutsettingen, sier konsernsjef Gorm Frimannslund. Han sier den nye organiseringen skal gi forutsigbarhet for de ansatte og holde kompetansen samlet.

Gorm Frimannslund er konsernsjef i Bane Nor.

– Forholdsvis positivt

De ansatte ønsker ikke at virksomheten skal konkurranseutsettes, men har reagert «forholdsvis positivt» på opprettelsen av det nye aksjeselskapet, opplyser nestleder Kjell Næss i Norsk Jernbaneforbund til VG.

– Alternativet var at de ble konkurranseutsatt direkte og de hadde mistet jobben sin. Nå har de muligheten til å bli en del av en anbudsprosess, sier Næss.

Han legger til at han fortsatt håper prosessen med konkurranseutsetting stoppes.

Tidsplanen for konkurranseutsetting blir offentliggjort etter at den er behandlet i styret 19. desember.

Les også

  1. Sjefen på Østfoldbanen etter problemuker: Folk tar ikke hensyn til eldre eller gravide

  2. Hvor nøyaktig var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han beskrev at jernbanen er på rett spor?

  3. Regjeringen forsvarer at jernbanereformen har kostet 1,3 mrd. hittil

Les mer om

  1. Jernbane
  2. Tog
  3. Jernbanereformen