Båtfører frikjent for uaktsomt drap på faren

Bergen tingrett mener at 45-åringen ikke kan klandres for ulykken i Gulen i 2016.

 KRASJET: Båten kom oppover her ulykkesnatten. Statsadvokaten mener den tiltalte 45-åringen tok feil av lysene. Han skal ha vært sikker på at han navigerte etter fyrlykten (pil 3), mens det egentlig var lyset fra sjømerket (pil 2) han så. Pilen lengst til venstre markerer punktet der båten traff.

(Bergens Tidende): En 45 år gammel mann er i Bergen tingrett frifunnet for å ha handlet uaktsomt da båten han førte gikk på en holme i Gulen sommeren 2016, melder Bergens Tidende.

Båtførerens far (67) omkom i ulykken.

Retten mener at 45-åringen ikke kan bebreides for at han navigerte feil, og viser blant annet til at båten holdt en fart som var forsvarlig.

Les også

Faren ble kastet ut da båten kræsjet med et skjær. Nå må sønnen (45) i retten for uaktsomt drap: – Det var en grusom natt

Under forrige ukes rettssak kom det frem at båtføreren tok feil av en fyrlykt på «Storholmen» og et sjømerke, eller såkalt lateralmerke, og at det var årsaken til at båtturen endte med et smell.

«En årsak til at [tiltalte] tok feil kan være at både lyset fra lateralmerke 88 og lyset fra fyrlykten er rødt, i den sektor [tiltalte] befant seg i.», heter det i dommen.

I sin forklaring i retten i forrige uke, sa 45-åringen at han var 100 prosent sikker på at de holdt riktig kurs.

Først like før båten gikk på land, ble han oppmerksom på hva som var i ferd med å skje.

– Da ropte pappa: «Nå går du på land!». Jeg fikk ett sekund på å reagere, men jeg hadde trengt to, sa han.

FESTIVAL: Båten dro fra Utkantfestivalen i Skjerjehamn (rødt punkt). Derfra er det cirka tre kilometer til Kiparsundet, der ulykken skjedde.

Statsadvokat Benedikte Høgseth ba i sin prosedyre retten dømme mannen til 90 dagers betinget fengsel. Hun la blant annet vekt på at båtføreren burde ha gjort mer for å forvisse seg om at han styrte i riktig retning etter å ha endret kurs.

Hun mente også at farten var for høy.

Det er Bergen tingrett uenig i.

Dommerne legger vekt på at båtføreren var kjent i området fra før.

«Det avgjørende for retten blir at [tiltalte] etter rettens oppfatning holdt forsvarlig og «sikker fart», gitt omstendighetene for øvrig. Og, at han, da han tok feil av lateralmerke 88 og fyrlykten ikke hadde noen foranledninger til å senke farten og sjekke hvor han var, så lenge han etter sin egen oppfatning var sikker på hvor han var.», skriver dommerne.